Türk-Tunus İş Forumu

Değerli Medikal Sanayi Kümelenmesi Üye ve Paydaşları,

Bugün saat 10.30-14.00 saatleri arasında Türk-Tunus İş Forumu ve ardından da bir çalışma yemeği gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) bize intikal eden yazıda; Tunus Cumhurbaşkanı Sn. Moncef Marzouki'nin beraberinde bir özel heyeti ile 28 Mayıs 2013 tarihinde ülkemizde gerçekleştireceği ziyaret vesilesiyle, Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti onuruna TOBB tarafından 28 Mayıs 2013, Salı günü 10.30-16.00 saatleri arasında “Türk-Tunus İş Formu” ve ardından da bir çalışma yemeği gerçekleştirileceği bildirilmiştir.
Yazının devamında Afrika'nın istikrarlı, güvenli ve en yüksek rekabet gücüne sahip olan ekonomilerinden biri olarak kabul edilen Tunus ekonomisinin, turizm başta olmak üzere tarım, tekstil ve hafif sanayi ile fosfat üretimine dayandığı ifade edilmiştir. Ayrıca, Tunus'ta öncelik verilen alanlardan birinin de gıda ürünleri işlemesi olduğu belirtilerek; makarna, salça, margarin gibi gıda ürünlerinde rekabet edilebilirliği geliştirmesine önem verildiği vurgulanmıştır. Kimya sanayinin özellikle fosfatın işlenmesine, çimento, cam ve seramik yapımına dayandığı açıklanarak, gübre, boya, deterjan, kozmetik sektörlerinin kimya sanayinin başta gelen sektörleri olduğu bildirilmiştir. Tunus ekonomisinde aynı zamanda, hizmet, tarım, madencilik, enerji ve imalat sektörlerinin ön planda bulunduğu bilgisi verilmiştir.
Tunus’un coğrafi konumu sayesinde Avrupa, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika ile iş yapmak isteyen firmalar için ideal bir üs konumunda olduğu, Türkiye ile Tunus arasında 2004 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 7 yıl içerisinde 355 milyon dolar seviyesinden 1 milyar dolar seviyesine ulaşmış olduğu ve Tunus’un, Afrika’da en çok ticaret yaptığımız 5. ülke olduğu ifade edilmektedir.
İlgili forumun programını ekte görebilirsiniz. Katılmak isteyen üyelerimizin bilgilerine sunulur.

İyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla