TİTUBB Belge Kayıt Süreleri Hakkında

İlgili belgeler sayfamızın dökümanlar kısmında bulunmaktadır.

 Bildiğiniz gibi TİTUBB sisteminde kayıtlı bulunan ürünlere ait tüm bilgi ve belgelerin ilgili firmalar tarafından güncellenmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 31.05.2013 tarihine kadar süre vermişti. Bu sürenin dolması dolayısı ile TİTCK tarafından yayınlanan duyuru ekte gönderilmiştir.
Duyurudan görüleceği üzere;
31.05.2013 tarihi gün sonu itibarı ile geçerlilik süresi dolmuş belge ve buna bağlı ürünler şifresiz sorgulamalarda görüntülenmeyecektir.
TİTUBB sisteminde kayıtlı ürünün üretimi ya da ithalatı durdurulmuş ve ürünün belge geçerlilik süresi geçmiş ise, ilgili üretici/ithalatçı firmaların bu ürünler için 17.06.2013 tarihine kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ulaşacak şekilde ekteki dilekçe ile başvurması halinde ürünler 01.06.2013 tarihinden başlamak üzere 90 (doksan) gün sistemde kahverengi renkte kalmaya devam edecektir.
17.06.2013 tarihinden sonra belge geçerlilik süresi bitecek belge ve buna bağlı ürünleri bulunan üretici/ithalatçı firmaların, belge geçerlilik bitiş tarihi mesai bitimine kadar TİTCK na ulaşacak şekilde dilekçe vermeleri gerekmektedir.
Dilekçe verilmemesi veya verilen dilekçenin yayımlanan ve ekte gönderilen örneğe uygun olmaması halinde ilgili belgeler bir sonraki mesai günü içerisinde red edilecek olup buna bağlı ürünler yeni konumuna düşecektir.
Belge süresi dolmuş ürünün, belge geçerlilik süresi içerisinde üretilip üretilmediği alım yapacak idareler tarafından kontrol edilerek satın alınmasında bir sakınca bulunmadığı duyuruda belirtilmektedir.
Belge geçerlilik süresi biten ürünlerde üretim tarihi belge geçerlilik süresi dahilinde ise alımı yapılan ürün için belge geçerlilik süresi bitiş tarihinden sonra 90 (doksan) gün içerisinde mal kabulünün yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Ürünün üretim tarihi, belge geçerlilik süresi dolduktan sonra ise ürün yeni belgeleri ile TİTUBB’a kaydedilmeden satışı yapılmamalıdır.
Başvuru dosyasının nasıl hazırlanacağı ekte gönderilen duyuruda açıklanmış olup, dilekçe örneği de ayrıca gönderilmiştir.

Saygılarımızla,

 

Medikal Sanayi Kümelenmesi