Tıbbi Cihaz Depoları ile Satış Merkezleri Değerlendirme Toplantısı

İlgili firmalarımıza, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan duyurudur.

 Ülkemizde bugüne kadar hukuki düzenlemesi bulunmayan tıbbi cihaz depoları ile satış merkezlerinin ruhsatlandırma ve denetimlerini bir hukuki düzenlemeye bağlamak zorunlu hale gelmiştir.


Bu amaçla, bu kuruluşların ruhsatlandırılarak denetlenmesi yönünde hazırlanan “Tıbbi Cihaz Satışı Yapan Depo Ve Satış Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağı” metni ekte sunulmuştur.


Bahse konu Yönetmelik taslağı ile ilgili tıbbi cihaz satışı yapan depo ve satış merkezleri mesleği mensupları tarafından oluşturulan dernek, federasyon ve konfederasyon yetkilileri ile 29-30 Mayıs günü 10.00-18.00 saatleri arasında Ankara Crowne Plaza Otelde değerlendirme toplantısı yapılacaktır.


Söz konusu toplantı için belirtilen gün ve saatte, temsil ettiğiniz dernek, federasyon ve konfederasyondan iki kişiyi geçmeyecek şekilde toplantıya katılımının sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,
İsmail BAŞYAYLA
İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı
Sektörel Ruhsatlandırma Şube Müdürlüğü
Tel: +90 (312) 218 30 88
Faks:+90 (312) 218 30 59