T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Biyomedikal Teknolojileri Çalıştayı

20 Haziran tarihinde Kırıkkale Üniversitesi ile birlikte yapacağımız programn detayları ekte yer almaktadır. Katılımlarınız bize güç verecektir

  Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun (BTYK) Ocak 2013 ‘te yapılan 25. Toplantısında Sağlık alanı desteklenmesi gerekli alan olarak belirlenmiştir. Bu toplantıdan sonrada TÜBİTAK öncülüğünde Medikal Biyoteknoloji konusunda proje çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca ilaç, aşı, biyomalzeme, biyomedikal ekipman, tıbbi tanı kiti başlıklarında teknoloje yol haritaları taslağı oluşturulmuştur.
Bu gelişmelere paralel olarak Fakültemiz tarafından 2012 de ilki gerçekleştirilen “Biyomedikal Teknolojiler Çalıştayı ”nın ikincisi 20 Haziran 2013 tarihinde yapılacaktır.
Çalıştayın amacı; Biyomedikal, Biyoteknoloji konusunda kamu, özel sektör ve Üniversiteler bünyesinde bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Çalıştay Programı ekte sunulmuştur.
Çalıştaya sunum yaparak veya katılmak süretiyle vereceğiniz destekten ötürü şükranlarımızı sunarız.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi