Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi

Üye firmalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlardaki duruşlarını güçlendireceğine inandığımız Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi 2011 Ankara Kalkınma Ajansı Mali Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Üye firmalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlardaki duruşlarını güçlendireceğine inandığımız Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi 2011 Ankara Kalkınma Ajansı Mali Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Proje ile ulaşmak istediğimiz amaçlar şu şekildedir:

  • İşletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek teknoloji üretmelerini sağlamak,
  • Yenilikçi uygulamaların bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesini sağlamak,
  • Yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik uygulamalar gerçekleştirmektir.