KOBİ’lerde Sektör Bazlı İş Geliştirme Modeli Oluşturulması

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile OSTİM bünyesinde kurulmuş olan dört kümede yürütülen derinlemesine analiz çalışmasının ardından, amaç ve kapsam açısından Medikal Kümelenme üye firmalarına odaklanan ve yapılan ilk çalışmayı daha da ileri götürecek bir saha analiz çalışması da KOSGEB desteği ile yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede proje OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve yakın çevresinde KOBİ Statüsünde tanımlı 46 adet Medikal Sanayinde faaliyet gösteren işletmeleri baz almıştır.

Ankara Kalkınma Ajansı desteği ile OSTİM bünyesinde kurulmuş olan dört kümede yürütülen derinlemesine analiz çalışmasının ardından, amaç ve kapsam açısından Medikal Kümelenme üye firmalarına odaklanan ve yapılan ilk çalışmayı daha da ileri götürecek bir saha analiz çalışması da KOSGEB desteği ile yürütülmeye başlanmıştır. Bu çerçevede proje OSTİM Organize Sanayi Bölgesi ve yakın çevresinde KOBİ Statüsünde tanımlı 46 adet Medikal Sanayinde faaliyet gösteren işletmeleri baz almıştır.
Proje ile firmalarda “kurumsal gelişim odaklı, sektörel/bölgesel kapasite arttırıcı” faaliyetlerin yapılması, elde edilen bulgular ile örnek bir modelleme geliştirilmesi ve reel projeler ortaya konması doğrultusunda firmalara derinlemesine analiz yapılarak sonucunda da bir model geliştirmek ve firmaların reel projeler üretilebilecekleri alanların tespit edilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi için pilot olarak uygulanacak çalışma kapsamında;

  • Veri Madenciliği,
  • Firma Bazlı (İşletmeye Özel ) Analiz ve
  • Modelleme ana başlıklarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Günümüz itibari ile projenin nihai raporlama süreci devam etmektedir