Sağlık için Fikir Hayat İçin Tasarım

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından başlatılan “Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi" projesi kapanış toplantısında küme üyesi üreticilerimize ait yeniden endüstriyel tasarımlarını tamamladığımız tıbbi cihazlar sergilenmiştir.

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2011 ikinci yarısında açmış olduğu “Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı” kapsamında “Sağlık Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi” fikri geliştirilmiş, görülen endüstriyel tasarım ihtiyacı için projelendirme çalışmaları yapılmış, başarılı bulunan proje 23.12.2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Bu projede Ankara’da sağlık ürünlerinin ‘Kullanıcı ve Yararlanıcı Odaklı Endüstriyel Tasarım’ ile katma değerini yükselterek, yerli üretimin ulusal ve uluslar arası pazardaki payını arttırmak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının artması bu ürünlerin tercih oranının ve dolayısı ile pazar payının gelişmesini sağlamada bu proje hiç kuşkusuz önem derecesi yüksek katkılar sunmuştur.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme üreticilerimizin katma değerli ürünler üreterek uluslararası pazarlarda tercih edilir firmalar haline gelmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan birisi olan “SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KOORDİNASYON MERKEZİ” projesi kapanış toplantısınde  küme üyesi üreticilerimize ait yeniden endüstriyel tasarımlarını tamamladığımız tıbbi cihazlar sergilenmiştir.

Sergiye gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.