OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Vizyon ve Hedefleri

Mevcut ürün ve hizmetlere ek olarak küresel pazarlarda yükselen niş alanlarda ; ileri düzey teknoloji, tasarım, yazılım ve hizmet entegrasyonu ile, bütünleşik sağlık teknolojisi çözümleri sunan uluslararası platformlarda güvenirliği kanıtlanmış yerli üretim tıbbi cihazlarla 2020 yılında dünya pazarında 1 milyar dolar pay almak.

VİZYON ;

Mevcut ürün ve hizmetlere ek olarak küresel pazarlarda yükselen niş alanlarda ; ileri düzey teknoloji, tasarım, yazılım ve hizmet entegrasyonu ile, bütünleşik sağlık teknolojisi çözümleri sunan uluslararası platformlarda güvenirliği kanıtlanmış yerli üretim tıbbi cihazlarla 2020 yılında dünya pazarında 1 milyar dolar pay almak.

 

HEDEFLER;


- Küme rekabet stratejisinin küresel pazarlardan daha yüksek oranda pay almak üzere teknoloji ve sistem entegrasyonu odaklı olması,
- Uluslararası standartta, küresel değişimleri takip ederek anında sektörel refleks üretebilecek, politika üretebilecek bir yapı olmak,
- Şirketlerin tıbbi cihazlar sektöründe ağırlıklı olarak bulundukları düşük-orta teknolojili ürünler segmentinden yükselmekte olan niş alanlar başta olmak üzere ileri teknolojili ürünlere yönelik tamamlayıcı teknolojiler geliştirebilmelerinde katkı sağlayabilmek,
- Firmalara kümenin mevcut ekosistemini benimsetmek,
- Ortak hedeflere yönelik stratejiler geliştirilerek orta, uzun vadede, kurumsal ve kamusal işbirliklerini hayata geçirmek,