OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği 6. Olağan Genel Kurulu

OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ 6. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Derneğimizin 6’ıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin genel merkezinde 02/05/2023 tarihinde saat 09:30'da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 10/05/2023 tarihinde saat 09:30'da, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle /Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu 6. Olağan Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder saygılarımızı sunarız. 

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 28.04.2023’dür.

LCV: Nilsu Bozdemir: nilsu.bozdemir@ostim.org.tr / 0312 385 50 90-1500 / 0543 454 55 74

 

Gündem:

 09:00-09:30: Kayıt

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Açılış Konuşmaları
  3. Başkanlık Divanının Teşekkülü
  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Hesapları ve Denetim Kurulu Raporlarının Sunulması
  5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Hesapları ve Denetim Kurulu Raporlarının Ayrı Ayrı İbraları
  6. Yeni Dönem Üyelik Aidatlarının Belirlenmesi
  7. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
  8. Tüzük Değişikliği
  9. Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  10. Dilek, Temenniler ve Kapanış

İMZALI DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ