OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği 5. Olağan Genel Kurulu

OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ 5. OLAĞAN GENEL KURULU

 

Derneğimizin 5’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı Derneğimizin genel merkezinde 08/09/2021 tarihinde saat 10:00'da, ilk toplantıda yeterli çoğunuk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 23/09/2021 tarihinde saat 10:00'da, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle /Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu 5. Olağan Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder saygılarımızı sunarız. 

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 01.09.2021 2021’dir.

LCV: nilsu.bozdemir@ostim.org.tr

 

Gündem:

 

 1. Açılış
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Açılış Konuşmaları
 4. Başkanlık Divanının Teşekkülü
 5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider hesaplarının sunulması
 6. Denetim Kurulu raporunun sunulması
 7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Muhasebe Raporları, Denetim Kurulu Raporlarının Müzakeresi ve Ayrı Ayrı İbrası
 8. Üye Aidatlarının Ödemeleri ile ilgili Yapılandırma Çalışmaları ile ilgili Yönetim Kurulu’nun Yetkilendirilmesi
 9. Yeni Dönem Çalışma Programı ile Tahmini Bütçe Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
 10. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi
 11. Dilek, Temenniler ve Kapanış

 

İMZALI DUYURU METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ