OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ 2. SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNDE TEKNOLOJİ ODAKLI İŞ BİRLİKLERİYLE ULUSLARARASI REKABETİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

 T.C Ekonomi Bakanlığı 2010/8 Uluslarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği Kapsamında OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin Üyesi Olan 28 Firmanın Yer Aldığı "Sağlık Teknolojilerinde Teknoloji Odaklı İş Birlikleriyle Uluslararası Rekabetin Geliştirimesi URGE Projesi" 2014 Aralık-2017 Aralık Arasında Faaliyetlerini Gerçekleştirmeye Devam Ediyor. İhtiyaç Analizi Gerçekleştirilen 28 Firma İle Eğitim ve Yurt Dışı Faaliyetlerimiz Devam Etmektedir.