OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DUYURUSU

15.05.2024

OSTİM MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU

 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (Seçimsiz) Derneğimizin genel merkezinde 31/05/2024 tarihinde saat 10:00'da, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 07/06/2024 tarihinde saat 10:00'da, OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu – 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle /Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Toplantıya katılamamanız durumunda, kuruluşunuzu Olağanüstü Genel Kurulumuzda temsil etme yetkisini başka bir firma yetkilisi veya çalışanına vermek için EK-1’deki Temsilci Bildirim Yazısı’nı düzenleyerek ilgili yetkilinin Genel Kurulumuza katılımını sağlayabilirsiniz.

Toplantıya teşrifinizi arz eder saygılarımızı sunarız. 

NOT: Katılım bildirimi için son tarih 28.05.2024’tür.

LCV: Nilsu Erkanlınilsu.erkanli@ostim.org.tr / 0312 385 50 90-1500 / 0543 454 55 74

 

Gündem:

 09:30-10:00: Kayıt

  1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  2. Açılış Konuşmaları
  3. Başkanlık Divanının Teşekkülü
  4. Dernek üyelerinin ödenmeyen aidat borçlarının tahsilatı konusunda ve bu hususta her türlü kararın alınması ve uygulanmasına yönelik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
  5. Derneğimizin de kurucusu olarak yer alacağı AFETLE MÜCADELE VAKFI'NIN kurulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi, vakfın kurulması için belirlenen nakdi paranın ödenmesi, vakfın her türlü kuruluş işleminin gerçekleştirilmesi ve bu hususta vekil tayini için yönetim kuruluna yetki verilmesi
  6. Dilek, Temenniler ve Kapanış

 

EK-1 - Temsilci Bildirim Yazısı 

EK-2 - İmzalı Duyuru Metni