Medikal Sanayi Kümelenmesi İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi

Üyemiz olan tıbbi cihaz üreticilere önemli katkılar sağlayacak olan bir diğer projemizde Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen Ticaret Kapasitesi Geliştirme Projesi’dir. 36 ay devam edecek olan proje kapsamında eğitim-danışmanlık, yurt dışı ziyaretleri ve davet edilecek alım heyetleri için sağlanacak olan finansal destek itibari ile çok yönlü hizmetleri üyelerimize sunacağız.

Üyemiz olan tıbbi cihaz üreticilere önemli katkılar sağlayacak olan bir diğer projemizde Ekonomi Bakanlığı’nca desteklenen Ticaret Kapasitesi Geliştirme Projesi’dir. 36 ay devam edecek olan proje kapsamında eğitim-danışmanlık, yurt dışı ziyaretleri ve davet edilecek alım heyetleri için sağlanacak olan finansal destek itibari ile çok yönlü hizmetleri üyelerimize sunacağız. 

Projemizin temel amacı Ankara İli sınırları içerisindeki tıbbi cihaz üretimi alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin, dış ticaret birincil olmak üzere hem ticaret hem de imalatla bağlantılı hususlarda kapasitelerini iyileştirmek ve rekabet güçlerini arttırmaktır.

Genel amaç doğrultusunda yürütülecek çalışmaların ardından elde etmek istediğimiz sonuçlar:

Proje sona erdikten itibaren 18 ay içerisinde ihracat yapmayan KOBİ’lerin en az 1 ülkeye ihracat yapıyor olmalarını sağlamak ve ihracat yapan KOBİ’lerin, dış ticaret hacimlerinin en az %5 oranında artmasını sağlamak,
Proje sona erdikten itibaren 18 ay içerisinde, ihracatı yapılan ürün çeşidi sayısının her firma için en az % 1 oranında artması,
Proje sona erdikten itibaren 18 ay içerisinde, ihracat yapılan ülke sayısının her firma için en az 1 tane artışı,
Proje sona erdikten itibaren 24 ay içerisinde, belgelendirme ve kaliteyle ilgili olarak yapılacak harcamaların (eğitim, danışmanlık veya belge başvuruları) en az 5 firma için % 5 oranında,
Proje sona erdikten itibaren 18 ay içerisinde imalat kapasitesinin (fiili) en az 5 firmada en az % 3 oranında artması ve bu artışa paralel olarak istihdam oranının en az 10 firmada % 1 oranında artması ve
Medikal Sanayi kümelenmesinde yer alan üreticilerin sayısında en az %10 artış sağlanmasıdır.