Medikal Biyoteknoloji Yol Haritası

Sağlık alanı, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Ocak 2013’te yapılan 25. toplantısında Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken alanlardan biri olarak belirlenmiştir.

Sağlık alanı, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu’nun Ocak 2013’te yapılan 25. toplantısında Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken alanlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda sağlık alanına hizmet eden kilit alanlardan “Medikal Biyoteknoloji” konusunda TÜBİTAK tarafından Teknoloji Yol Haritası hazırlanması planlanmaktadır.

Teknoloji Yol Haritası, belirlenen konularda somut Ar-Ge ve yenilik hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli kilometre taşlarını içerecektir. Bu sayede, bu alanda hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi sürecine katkı sağlanacaktır.

Teknoloji Yol Haritası oluşturulması sürecinin bu ilk aşamasında katılımcılardan Medikal Biyoteknoloji alanının kapsadığı alt alanlar olan:

  • Biyomalzemeler
  • Aşılar
  • Biyomedikal Ekipmanlar
  • Tanı Kitleri
  • İlaçlar
  • Rekombinant Teknolojileri ile
  • Medikal Biyoteknoloji alanındaki diğer konularda ülkemizin odaklanması gereken hedefler konusunda katkılar alınacaktır.

Hedef önerilerinin basit, somut, ölçülebilir, ulaşılabilir, zamanlı olması çalışmanın etkinliği açısından önem arz etmektedir.

Detayları aşağıdaki linkten inceleyebilirsiniz

http://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/teknoloji-yol-haritasi-medikal-biyoteknoloji