Kümelerde Derinlemesine Analiz Projesi

OSTİM bünyesinde oluşturulan Kümelenmelerin gelecek vizyonlarının daha gerçekçi ve tutarlı bir zeminde oluşturulması; sorunların ve çözüm olanaklarının daha doğru bir şekilde tespit edilmesi adına Ankara Kalkınma Ajansının sağladığı destekle kapsamlı saha çalışmaları yürütülmüştür.

OSTİM bünyesinde oluşturulan Kümelenmelerin gelecek vizyonlarının daha gerçekçi ve tutarlı bir zeminde oluşturulması; sorunların ve çözüm olanaklarının daha doğru bir şekilde tespit edilmesi adına Ankara Kalkınma Ajansının sağladığı destekle kapsamlı saha çalışmaları yürütülmüştür. Bu saha çalışmaları kapsamında Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi firmalar da alanlarında deneyimli uzmanlarca analiz edilmiş ve firmalar derinlemesine incelenmiştir. Proje bitiminde, sektöre ilişkin hem bölgesel hem de firma bazlı rekabet koşullarını derinlemesine etkileyen hususlar tespit edilmiştir. Firmalardan alınan veriler objektif bir şekilde değerlendirildikten sonra gizlilik şartlarına titizlikle uyulmuş ve sadece her firmaya kendi analiz sonucu bir karne olarak teslim edilmiştir. Bu çıktılar günümüzde de kümelenme politikalarının oluşturulmasında rehberlik etmeye devam etmektedir.