İNOVANKARA Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi (2011)

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi faaliyetleri içerisinde gerek kapsam gerek proje tarafları ve gerekse de sektöre yaptığı etki itibari ile İNOVANKARA Projesi önemli bir yere sahiptir. SEİS ve OSTİM işbirliği ile yürütülen projenin amacı, “Ankara’nın sağlık sektöründe rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini arttırmak; yerli üretimin katma değerini yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.”

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi faaliyetleri içerisinde gerek kapsam gerek proje tarafları ve gerekse de sektöre yaptığı etki itibari ile İNOVANKARA Projesi önemli bir yere sahiptir.
SEİS ve OSTİM işbirliği ile yürütülen projenin amacı, “Ankara’nın sağlık sektöründe rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini arttırmak; yerli üretimin katma değerini yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.”
Proje kapsamında Ankara’nın medikal sektörü değer zincirine ait tüm taraflarının bilgilerini içeren bir envanter ve istatistik çalışması; ilgili tüm taraflarla birebir görüşmeler yapılarak farkındalık ve ortak dil oluşturulması, Ankara’nın sağlık sektöründeki rekabetçiliğinin tüm taraflarca bilinirliğinin ve görünürlüğünün sağlanması, bundan sonra bu konuda gerçekleştirilecek çalışmaların sürdürülebilirliği için organizasyonel yapının belirlenmesi ve oluşan ortak görüşün ortak bir niyet beyanı ile protokol altına alınması ve ilk çalışmaların yürütülmesi için gereken kurucu mekanizmaların oluşturulması için İNOVANKARA Buluşma Toplantısı ve Kurucu Genel Sekreterya Toplantıları gerçekleştirildi.
İNOVAANKARA protokolüne 42 kurum imza atmıştır.