Duyuru

Ürün Takip Sistemi Tekil Takip Süreçleri Hakkında Duyuru

Bilindiği üzere; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ’nde 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle optik ürünlerde başlanan tekil takip süreçlerinin diğer tıbbi cihazlar için de yürütülmesi çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği kapsamındaki ürünlerin tekil takibi ile ilgili pilot uygulamalar tamamlanmış olup; 2 Temmuz 2018 itibariyle bu ürün gruplarında tekil takip başlatılacaktır.

İlgili ürün gruplarına sahip üretici ve ithalatçı firmaların anılan tarihe kadar kendi stoklarında bulunan ürünlere ve bundan sonra piyasaya arz edecekleri ürünlere ilişkin tekil bildirimlerini ÜTS üzerinde yapmaları ve o tarih itibariyle tekil ürün hareketlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamdaki firmalara ilişkin Kurumumuz toplantı salonunda 08.05.2018 tarihi saat 14.00 de bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Katılım sağlayacak firma ve kişilerin 07.05.2018 tarihine kadar faruk.kuru@titck.gov.tr adresine iletişim bilgilerini içerecek şekilde mail atmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte sağlık hizmet sunucularına hizmet sunan Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) firmalarının da bu süreçte gerekli entegrasyonlarını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Konu ile ilgili HBYS firmaları ile de Kurumumuz toplantı salonunda 11.05.2018 tarihi saat 14.00 de toplantı yapılacaktır. Katılım sağlayacak firma ve kişilerin 10.05.2018 tarihine kadar faruk.kuru@titck.gov.tr adresine iletişim bilgilerini içerecek şekilde mail atmaları gerekmektedir.

Tekil takip uygulamalarının bir sonraki aşamasında, sınıf III ürün gruplarıyla devam edilecek olup; 01.10.2018 tarihi itibariyle de sınıf III ürün gruplarında tekil ürün hareketleri başlayacaktır. Firmaların bu süreç içerisinde hazırlıklarını yapmaları oldukça önem arz etmektedir. Bu kapsamda yer alan ürünlere sahip firmalar ile yapılacak toplantı tarihi bilahare duyurulacaktır.

Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)’dan aktarılan ancak henüz ÜTS’de kaydı tamamlanmamış ürünler bulunmakta olup; firmaların, bu kayıtlara ilişkin ÜTS başvurularını 29.10.2018 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Anılan tarih itibariyle TİTUBB tamamen kapatılacak olup bu tarihe kadar yapılmış ÜTS başvurularının incelenmesini müteakip, ihale ve geri ödeme gibi tüm süreçler ÜTS esas alınarak devam edecektir.

 

*Bu duyuru T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılmıştır. (http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3289)