AKİP ÇEVRİMİÇİ-COVİD-19 MÜCADELESİNDE KÜMELERARASI İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ

AKİP ÇEVRİMİÇİ

12 Mayıs 2020, Salı 13.00 COVİD-19 MÜCADELESİNDE KÜMELERARASI İSTİŞARE VE İŞBİRLİĞİ

Sektörel ve Bölgesel Etkiler, Yakın Gelecekte Tehditler Fırsatlar

http://www.akip.org.tr/etkinlikler/covid19-mucadelesinde-kumelerarasi-istisare-ve-isbirligi-toplantisi