URGE Projesi Strateji Çalıştayımızı Gerçekleştirdik

Ekleme Tarihi 17.12.2022

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak yürüttüğümüz T.C. Ticaret Bakanlığı destekli 4. URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi) Proje'mizin İhtiyaç Analizi Strateji Çalıştayı'nı gerçekleştirdik. 

Projemizin iştirakçisi 31 üye firmamızın temsilcileriyle; projemizin ilk faaliyeti olan İhtiyaç Analizi faaliyetinin adımlarından biri olan Strateji Çalıştayı kapsamında Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nün hazırladığı yol haritası birlikte değerlendirilerek proje yol haritası son aşamaya gelmiştir. 

Bu kapsamda belirlenen eğitimler, danışmanlıklar ve yurtdışı pazarlama faaliyetleri proje süresince gerçekleştirilecek olup firmalarımızın ihracatlarına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

Projemize katkılarından dolayı Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü yetkilileri ve danışmanlarına, Küme Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar'a ve tüm proje iştirakçilerimize teşekkür ederiz. 

İlgili Görseller