UR-GE Projemizin ve İhtiyaç Analizi Çalışmamızın Açılış Toplantısı'nı Gerçekleştirdik!

Ekleme Tarihi 2.10.2018

Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi III. Ur-Ge Projesi isimli T.C. Ticaret Bakanlığı destekli projemizin Açılış Toplantısı'nı ve aynı zamanda projemiz kapsamında gerçekleştireceğimiz "İhtiyaç Analizi" faaliyetimizin ilk adımı olan Başlangıç Çalıştayı'nı proje iştirakçisi firmalarımızla birlikte gerçekleştirdik.

Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak bu yıl, T.C. Ticaret Bakanlığı 2010/8 Uluslarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği Kapsamında yürüttüğümüz III. projemize başladık. Geçtiğimiz yıllarda "Medikal Sanayi Kümelenmesi İhracat Kapasitesi Geliştirme Projesi" ve "Sağlık Teknolojilerinde Teknoloji Odaklı İş Birlikleriyle Uluslararası Rekabetin Geliştirimesi URGE Projesi" isimli projelerimizi başarıyla tamamladık. 

III. Ur-Ge Projemizin Açılış Toplantısı; proje iştirakçilerimizin projemizi detaylı olarak tanımasını ve interaktif bir şekilde İhtiyaç Analizi faaliyetimiz hakkında görüş belirtmelerini sağladı. Bu faaliyet ile birlikte üç yıllık proje döneminin temeli olan proje yol haritası hazırlanacak ve firmaların durumları, ihtiyaçları ve hedefleri kümelenme ile birlikte derinlemesine analiz edilecek. 

Ur-Ge Projeleri ile; 

Firmaların, işbirliği kuruluşları önderliğinde :

  • Ortak ihtiyaç analizi,
  • Ortak öğrenme (eğitim ve danışmanlık)
  • Ortak pazarlama (tanıtım, marka, ticaret heyeti, eşleştirme)

gibi ihracata yönelik eylem ve faaliyetlerinin desteklenmesi sağlanmaktadır. 

 

İlgili Görseller