UR-GE Projemiz Kapsamında Firma İstihbaratı Eğitimimizi Gerçekleştirdik!..

Ekleme Tarihi 6.01.2020

Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak T.C. Ticaret Bakanlığı destekli III. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projemiz kapsamında 2 ve 3 Ocak 2020 tarihlerinde iki tam gün "Firma İstihbaratı ve Pazarlama İletişimi Eğitimi"mizi gerçekleştirdik.

Eğitimi bu konuda uzman olan ve çeşitli kuruluşlara yüzlerce eğitim vererek başarı elde etmiş olan Hakan Akın vermiş, firmalarımızdan 17 firma eğitime katılım sağlamıştır. 

Eğitim kapsamında; İhracatta temel tanım ve kavramlar, İhracat döngüsü, SWOT Analizi, İhracatta Veri Kaynakları Kullanımı, Finansal İstihbarat, Pazar Araştırması ve Pazarlama İletişimi gibi konular hem teorik hem uygulamalı olarak katılımcı firma yetkilileri ve personellerine detaylı bir şekilde aktarıldı. 

Eğitim sonucunda, projemiz kapsamında ilk gerçekleştirdiğimiz eğitim olan "Dış Ticaret Eğitimi" firmaların talepleri neticesinde detaylandırılmış ve firmaların bu konudaki gelişimleri desteklenmiştir. 

İlgili Görseller