Ulusal Bilgi Bankası Veri Giriş Eğitimi

Ekleme Tarihi 12.06.2013

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi İşbirliğiyle UBB Eğitimi

Değerli Küme Üyesi,

Bildiğiniz üzere Ulusal Bilgi Bankasının yazılımını eski sisteminden yeni sisteme aktarması sonucunda firmaların ürün belgeleri ve içeriklerinde kaymalar oldu hatta çoğu firma kaydı sistemden düştü. UBB duyurusunda " TİTUBB yazılımının taşınması işlemlerinden dolayı bahse konu belge güncelleme işlemlerine 31.05.2013 tarihine kadar süre uzatımı verildiğinden belge geçerlilik süresi dolan ürünlerin güncel belgeleri bu tarihe kadar alım yapacak idarelere gösterilmek suretiyle satışı yapılabilecektir" ifadesinden de anlaşılacağı üzere firma belgeleri, ürün içeriklerinin en kısa zamanda doğru şekilde yapılması gerekmektedir. Firmalarımız UBB'nin uygulama esasları ve firmalara özel uzmanları olmadığından dolayı her olumsuz durumda ilgili bir kişi veya sorunu ortadan kaldıracak açıklama bulamıyor. Belge veya ürün kaydında oluşabilecek herhangi bir eksiklikte ürün/belge sistemde red gözükeceğinden dolayı firmaların ihalelere girememe durumu da bulunmaktadır.

UBB kayıt işlemleri çok zor olmamakla birlikte konuyla ilgili danışmanlık almak yerine proje kapsamındaki firmalarımızın personelinin verilecek eğitimlerle konusunda yetkin hale gelmesinin daha verimli olacağını düşünmekteyiz. Bu sebeplerden dolayı OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası yetkilileri ile birlikte 12 Haziran 2013 Çarşamba günü saat 10:00 ile 17:00 arasında OSTİM OSB Yönetim Binası seminer salonunda UBB Veri Girişi Eğitimi verilecektir.

Eğitim Günü: 12.06.2013

Eğitim Saati: 10.00 - 17.00

Eğitim Yeri: OSTİM OSB Seminer Salonu


Eğitim ücretsizdir.

 

Kayıt için: (0312)3855090/1339

                    bora.yasa@ostim.com.tr