TÜRKİYE MEZUNLARI ANKARA İŞ DÜNYASI BULUŞMALARI SAĞLIK SEKTÖRÜ KONFERANSI ve ÜRÜN SERGİSİ

Ekleme Tarihi 26.02.2018

Ülkemizde son yıllarda Sağlık Reformu çalışmaları başarı ile uygulamaya konulmuş, teknolojik ve modern sağlık yatırımları artırılmış ve çağdaş sağlık politikaları hayata geçirilmiştir. Bunlara paralel olarak özellikle Ankara İş Dünyası Sağlık Sektörüne yönelik modern, çağdaş ve teknolojik ürün ve hizmet üretimlerini artırarak bölge lideri konumuna gelmiş, Ankara Sağlık Turizminin artırılmasına yönelik çalışmalar hayata geçirilmiş, sağlık hizmeti veren tesisler nitelik ve niceliksel olarak önemli ölçüde geliştirilmiştir. 

Sağlık Sektöründeki bu önemli gelişmelerin, ürünlerin ve hizmetlerin, Ülkemizde uzun yıllar eğitimlerini alarak ülkelerine dönen Türkiye Sağlık Mezunları ile buluşturulması, ülkeler arasında iletişimin güçlendirilmesi, işbirlikler ve güçbirlikleri oluşturulmasında önemli katkı sağlayacaktır. 

Ankara’nın, ülkemizin ve bölgemizin önemli ticaret ve kültürel merkezi olmasını Stratejik Hedef olarak belirleyen Ankara Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası, üyeleri ile Türkiye Sağlık Mezunlarının Buluşması, güçlü, etkili ve kalıcı işbirlikleri geliştirilmesi amacıyla “Türkiye Mezunları Ankara İş Dünyası Sağlık Sektörü Konferansı” düzenleyecektir. 

Konferansa; 50’den fazla ülkeden 200’den fazla Türkiye Sağlık Mezunu ve halen Ankara’da öğrenimlerini sürdüren Uluslararası Öğrenciler ile Ankara Sağlık İş Dünyasından; Sağlık Hizmeti veren tesis temsilcileri, Tıbbi Cihaz, Tıbbi Malzeme ve İlaç Üreticisi ve Temsilcileri, Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri katılacaktır.

Konferansta; Sağlık Turizmi, Tıbbi Cihaz ve Malzeme Üretimi, İlaç ve Eczacılık Sanayi, Sağlık Yatırımları ve Sağlık Politikaları konuları görüşülecek, Sağlık Reformları ve Sağlık Sektörü alanındaki Dünya’daki gelişmeler ve işbirlikleri alanları ele alınacaktır. Konferans programında; hizmet ve üretim tesisleri gezileri, yeni teknolojilerin tanıtımları ve taraflar arasında birebir görüşmeler gerçekleştirilecektir. 

Konferans Programı : http://www.alumnihealth2018.org/program.html