Tıbbi Cihazlar Alanında Yayımlanan 2017/745 Sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konsey Tüzüğü’ Ne İlişkin Duyuru

Ekleme Tarihi 8.02.2018

Tıbbi Cihazlara ilişkin 05.05.2017 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi ‘nde yayımlanarak 25.5.2017 tarihinde yürürlüğe giren (AB) 2017/745 sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY TÜZÜĞÜ (MDR) ‘nün ülkemizde uyumlaştırılarak ulusal mevzuat olarak yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında ilgili Tüzük’ün Türkçe çevirisi tamamlanmış olup bilgilendirme amaçlı olarak TİTCK web sitesinden yayınlanmıştır. Önemle duyrulur 

 

http://www.titck.gov.tr/Duyurular/DuyuruGetir?id=3226