SAYED Kongresi'nde OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Sergisi

Ekleme Tarihi 11.04.2013

Sağlık Bakanlığı Yerli Tıbbi Cihaz Katkılarının Takipçisi Olacak

 Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği (SAYED) tarafından düzenlenen "Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Erken Dönem Değerlendirmesi" konulu sempozyum Ankara Kızılcahamam'da yapıldı. Etkinlik kapsamında OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üye firmalarının yeniden tasarlanan ürünleri sergilendi.

 

Serginin açılışı Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından gerçekleştirildi. Müezzinoğlu’na OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman tarafından tamamı yerli ürünler tanıtıldı.

Sergiyi gezen Bakan Müezzinoğlu, sağlık alanındaki alımlarda yerli katkı payının artmasını arzu ettiklerini dile getirdi. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Müezzinoğlu’na yerli üreticilerin kabiliyetleri, ürün kalitesi ve dünya pazarlarında ki başarılarını anlattı. Aydın, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu tarafından alınan “Sağlık Alanının Öncelikli Alan Olması” kararında ki tespitlerin yerli üreticiler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu offset uygulamalarıyla ilgili olarak Bakanlık bünyesinde çalışmaların sürdüğünü ve konunun takipçisi olduklarını dile getirdi.