Sağlık Teknolojilerinde Geleceğin tasarımları OSTİM’ den çıkacak...

Ekleme Tarihi 10.04.2013

OSTİM Sağlık Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından hazırlanan ve 2011 yılı yenilikçi uygulamalar mali destek programı kapsamında Ankara Kalkınma Ajansı tarafından destekleyen “Sağlık Teknolojileri Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi” projesi hayata geçiyor. Projenin başlangıcı tüm paydaşların katılımıyla düzenlenen açılış toplantısı ile OSTİM ODTÜ Teknokent binasında gerçekleştirildi.

OSTİM ve yakın çevresinde sağlık alanında üretim yapan 54 işletmenin üye olduğu Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin hazırladığı proje ile Ankara’da üretilmekte olan sağlık teknolojisi ürünlerinin, kullanıcı odaklı endüstriyel tasarım yöntemlerinin kullanılması ile katma değerlerinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu katma değerin arttırılması ile sektördeki yerli üretimin toplam kalitesinin yükseltilmesi, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyesi üreticilerin ulusal ve uluslararası pazardan aldıkları payın arttırılması hedefleniyor.

Projenin açılış toplantısına OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, Bölge Müdürü Adem Arıcı, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, KOSGEB OSTİM Müdürü Mehmet Tezyetiş, DTM KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Emrah Sazak, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna Dalaman, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Serkan Güneş, Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilge Üniversitesi, TOBB ETÜ Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi, Fatih Üniversitesi ve GATA’ dan yetkililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, yerli sanayicinin şimdiye kadar süregelmiş olan üretim tarzı ile uluslararası rekabeti sonuna kadar sürdüremeyeceğini vurgulayarak sözlerine başladı. Şimdiki üretim tarzının yurt dışından ürün alınıp kopya edilmesi üzerine kurulduğunu, ya da yapılan ürünlerin çok fazla estetik ve tasarımsal kaygılar taşımadığını söyleyen Aydın, bu üretim tarzıyla sürdürülebilir bir rekabet içinde olmalarının da mümkün olmadığını belirtti. Aydın şöyle devam etti: “Biz, kümelenme sistemi içinde bulunan firmalarımızın sorunlarına ortak çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu anlamda firmalarımız üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz derinlemesine analiz projesi sonucunda, hemen hemen tüm firmalarımızda karşımıza çıkan eksikliklerden en önemlisi tasarım sorunuydu. Biz de bu projeyi bu çalışmamıza dayandırarak ortaya çıkardık. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Gazi Üniversitesi ve Ankara Kalkınma Ajansı ile bir araya gelerek oluşturduğumuz bu proje kapsamında firmalarımızın ürünlerini bu gözle elden geçireceğiz, firmalarımızın tasarım kabiliyetlerini ve ürünlerinin niteliklerini arttırmaya çalışacağız. Biz OSTİM’i bir fabrika gibi kullanabilecek, bütün OSTİM’ deki takımları, tezgâhları, insan kaynaklarını, malzemeleri bu fabrikanın kaynağı olarak görecek, bunları planlayacak, tasarlayacak ve bu fabrikalarda üretecek bir merkez oluşturmak istiyoruz. Bunu yapabilirsek eğer OSTİM üretim kabiliyetini ve niteliğini iki katına çıkarabiliriz.”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr Asım Balcı da, projenin hem sağlık teknolojileri alanında yenilikçilik hem de kümelenme kavramı gibi gerçekten çok önemli başlıklar içerdiğini, bu yüzden projeye destek veriyor olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirtti. Yüksek teknolojili ve katma değeri yüksek ürünleri üretebilmemiz için endüstriyel tasarıma çok önem verilmesi gerektiğini söyleyen Balcı, OSTİM’in çok önemli bir başlığı yakalamış durumda olduğunu söyledi. “Projeden elde edilecek sonuçlar da sadece OSTİM için değil Ankara ve Türkiye için önemli katma değerler ortaya çıkaracaktır” diyen Balcı, aksi takdirde sağlık teknolojilerinin cari açığımızın önemli kalemlerinden bir tanesi olarak kalacağını belirtti. Balcı; “6 adet tıp fakültemiz, 5.500 civarında öğrencimiz, teknokentlerimiz, OSB’lerimiz, üniversitelerimiz ve kamu gücü buradayken Ankara olarak bu hedefe ulaşmak konusunda en önemli görevin bizlere düştüğünün farkındayız” dedi.

Projenin ülkemiz, tıbbi cihaz sektörümüz ve medikal sanayi kümelenmesi üyeleri için önemli bir adım olduğunu söyleyen ve projenin yürütülme aşamaları hakkında bilgilendirme yapan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve proje koordinatörü Oğuz Ünal, sağlık teknolojilerinde, endüstriyel tasarım ve kullanılabilirlik çalışmalarının sektörün yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satış başarısını yakalamamız için en önemli etkenlerden birisi olduğunu belirtti.

Proje detayları hakkında bilgilendirme yapan proje Teknik Koordinatörü Ayberk Yağız da proje kapsamında ilk olarak firmalara endüstriyel tasarım eğitimi verileceğini, bu eğitimlerle firmaların endüstriyel tasarım kavramını daha yakından tanımalarının ve neden gerekli olduğunu kavramalarının hedeflendiğini söyledi. İkinci aşamada da firmaların ürünlerinden en az 1 en fazla 3 tanesinin ürünün temel ve ikincil işlevleri, hedef Pazar ve rekabet durumu, kullanım bağlamı, kullanıcı profili, temel kullanım senaryosu, incelenerek raporlanacağını belirten Yağız, bu işlemlerin doktorlar, yardımcı sağlık personelleri ve alan mühendislerinin incelemeleri ile gerçekleştirileceğini belirtti. Projenin son aşamasının da “doğrudan tasarım desteği” aşaması olduğunu söyleyen Yağız, bu faaliyetin medikal sanayi kümelenmesi firmalarının risk sermayesi kullanmadan doğrudan tasarım hizmeti almasına yönelik olduğunun altını çizdi. Bu faaliyet ile firmaların tasarım hizmetleri kullanma konusunda bilinçlenmeleri, cesaretlenmeleri süreç boyunca tasarım konusunda pratik öğrenme yetenekleri, teknikleri ve metodolojileri geliştirmelerinin hedeflendiğini söyledi. Yağız, bu faaliyet sonunda en az 10 adet küme ürününün, kullanılabilirlik analizi sonuçlarına göre doğrudan destekle yeniden tasarlanacağını belirtti.