Sağlık için Fikir, Hayat için Tasarım

Ekleme Tarihi 11.04.2013

Yeniden Tasarlanmış Medikal Ürünler Sergisi

 T.C. Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2011 ikinci yarısında açmış olduğu “Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programı” kapsamında “Sağlık Teknolojileri, Endüstriyel Tasarım Koordinasyon Merkezi” fikri geliştirilmiş, görülen endüstriyel tasarım ihtiyacı için projelendirme çalışmaları yapılmış, başarılı bulunan proje 23.12.2011 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Bu projede Ankara’da sağlık ürünlerinin ‘Kullanıcı ve Yararlanıcı Odaklı Endüstriyel Tasarım’ ile katma değerini yükselterek, yerli üretimin ulusal ve uluslar arası pazardaki payını arttırmak, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak hedeflenmiştir. Endüstriyel tasarım bilincinin ve dolayısı ile katma değeri yüksek ürün sayısının artması bu ürünlerin tercih oranının ve dolayısı ile pazar payının gelişmesini sağlamada bu proje hiç kuşkusuz önem derecesi yüksek katkılar sunmuştur.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme üreticilerimizin katma değerli ürünler üreterek uluslararası pazarlarda tercih edilir firmalar haline gelmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan birisi olan “SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ENDÜSTRİYEL TASARIM KOORDİNASYON MERKEZİ” projesi kapanış toplantısı ve proje kapsamında küme üyesi üreticilerimize ait yeniden endüstriyel tasarımlarını tamamladığımız tıbbi cihazları sergileyeceğimiz sergimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

 

Yer: Cermodern C Sergi Salonu Altınsoy Caddesi No:3 06101 Sıhhiye/ANKARA

Kapanış Toplantısı ve Sergi Tarih ve Saat: 18 Aralık 2012 Salı, 15.00 - 18.00

Sergi Tarih ve Saat: 19 - 20 Aralık 2012, 10.00 - 18.00

Tel: 0312 385 50 90 / 1310-1410