OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından düzenlenen Tıbbi Cihaz Sektöründe Katma Değer Oran Farkları Toplantısı

Ekleme Tarihi 28.02.2014

 OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi tarafından başlatılan çalışmayla; Tıbbı cihaz sektör temsilcileri T.C. Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle tıbbi cihaz sektöründeki üreticilerin devletle olan işlerinde yaşadığı problemlere ortak çözümler üretmek amacıyla aynı masa etrafında periyodik olarak bir araya gelecek.
Periyodik olarak düzenlenecek bu çalıştayın ilki, 25.02.2014 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Saim Kerman, Başkan Yardımcısı Ali Sait Septioğlu, tıbbi cihaz üreticileri, sivil toplum kuruluşları üst düzey yöneticileri ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
“Türkiye’de Tıbbi Cihaz Sektöründe Katma Değer Oran Farkları Toplantısı” başlıklı oturumda başta KDV oranları olmak üzere çeşitli problemler dile getirildi.

Toplantıda ayrıca üzerinde durulan konular;
Tıbbi cihaz alanındaki çeşitliliğinin kayıt altına alınabilmesi,
Geri ödemede kullanılan “mahsuplaşma” başvurularının değerlendirilmesinin uzun zaman alması,
Ödeme iadesinin nakit olarak yapılmaması,
KKDF oranı artışı
Üniversite yönetimlerinden ödemelerin gecikmesi

Müsteşar Yardımcısı Ekrem Atbakan yaptığı değerlendirmede, asıl meselenin üretimi adaletsiz bir şekilde etkileyen mekanizmaları çözmek olduğunu, KDV konusunun Maliye Bakanlığı ile yapılacak çalışmalar sonucunda çözüme ulaşabileceğini belirtti.
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi olarak periyodik olarak düzenleyeceğimiz bu çalışmalar ile sürdürülebilir bir mekanizma oluşturulup, üreticilerin bu mekanizma üzerinde faaliyetlerini sürdürmelerini ve problemlerin çözülmesini sağlamayı amaçlamaktayız.