OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Dernekleşiyor.

Added Date 10.04.2013

 İki yılı aşkın süredir, platform olarak faaliyetlerini sürdüren ve Ankara’ da tıbbi cihaz üretimi konusunda ciddi bir farkındalık ve işbirliği kültürü oluşturan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, hayata geçirdiği, eski adıyla Dış ticaret Müsteşarlığı yeni adıyla Ekonomi Bakanlığınca onaylanan "OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesinin, Dış Ticaret Kapasitesini Geliştirme Projesi" ile firmalarımıza sağlayacağımız olanaklardan daha fazla firmamızın faydalanabilmesi için; OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği'ni kurmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Kurulacak olan derneğimize üye olan firmalarımız proje kapsamında 3 yıl boyunca;


· Her küme üyesi için yıllık 50.000 $ Danışmanlık Desteği,

· Ortak katılım sağlanacak 5 uluslararası faaliyet (Fuar, İş Gezisi, Pazarlama Faaliyetleri, vb.) için % 75 Destek,

· Ortak katılım sağlanarak, davet edilecek 10 yurtdışı alım heyetine % 75 destek,

· Küme üyelerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim ve danışmanlık hizmeti alımları için % 75 oranında destek sağlanacaktır.

Üye firmalarımızın hem iç hem de uluslararası pazarda daha tercih edilebilir firmalar haline gelmeleri için yürütmüş olduğumuz faaliyetlerde amacımız mümkün mertebede en geniş katılımı sağlamaktır. Bu doğrultuda kurulacak olan OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği ile ilgili soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği kurucu üyelik başvurusu için kurucu üyelerimizin 16.08.2011 Salı günü 17:00’ ye kadar teslim etmesi gereken bilgi ve belgeleri küme koordinatörlüğümüzden öğrenebilirsiniz.
Not: Talep edilen bilgi, belge ve süreçler ile ilgili sormak istediğiniz sorular için 385 50 90 -14 10 numaralı telefondan bize başvurabilirsiniz.

Saygılarımızla,