OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 6. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Added Date 11.05.2023

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 6. Olağan Genel Kurulu OSTİM OSB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genel Kurula, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanvekili Sıtkı Öztuna, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Tıbbi Cihaz Sektörel Hizmetler Dairesi Başkanı Servet Sarıhan, OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı, Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler OSTİM MYO Müdürü Doç. Dr. Alpay Özer ve küme üyeleri katıldı.

Üyelere MDR’da etik kurul fırsatı

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar, 2007 yılında kurulan kümelenmenin günümüze kadar üzerine düşen görevini başarıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Çalışma dönemine ilişkin bilgiler veren Dağçınar, “Türkiye’deki üç kümelenmeyle beraber Türkiye Sağlık Endüstrileri Kümelenmesini kurduk. Bu kümelenmelerle sesimizi daha iyi duyurmaya başladık. 19 ayda 500’den fazla faaliyet gerçekleştirdik.

Firmaların ihtiyaç duyduğu eğitimler, sempozyumlar, paydaşlarımızla yaptığımız görüşmeler, sektör sorunlarını dile getirdiğimiz toplantılar ve MDR süreci ile ilgili TİTCK ve sektör paydaşlarıyla yapmış olduğumuz toplantılar sonuçlarını vermeye başladı. TİTCK’nın katkılarıyla beraber Bilkent Şehir Hastanesi 2 No’lu Etik Kuruluyla anlaşıldı ve üyelerimizin ürünlerinin MDR çerçevesinde tıbbi değerlendirme yapılması için fırsat doğdu. Üyelerimiz buradan hizmet almaya başladı.” dedi.

MDR’ın 2027-2028’e ertelendiğini hatırlatan Dağçınar: “Bu süreçte gerçekten ihtiyacımız olan çalışmaları yerine getirmeliyiz. Aksi takdirde çok büyük sıkıntılar yaşayacağımızı hepimiz biliyoruz.  MDR’daki maaliyetlerin çok artmasından dolayı bazı ürün gamlarını üretmeyi bırakacak firmalar. Bunlar bırakıldığı zaman da hastalarımız maalesef bu ürünleri ya yurt dışından gelecek fahiş fiyatlarla almak zorunda kalacak ya da bulunamayacak. Bunun biran evvel düzeltilmesi ve firmalarımızın ihtiyacı olan desteklerin artırılması gerektiğini vurgulamaktayız.” uyarısında bulundu.

Medikal ekosistemi planlanıyor

Medikal sanayi üreticilerinin gündemindeki ihtisas OSB için uzun süredir çalışmalar yapan Küme üniversiteler, kamu kuruluşları ve paydaşlarıyla iş birliği içinde önemli mesafe katetti. Süreçle ilgili bilgi veren Dağçınar, “Göreve ilk geldiğimiz günden beri çalıştığımız Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için OSTİM OSB ile çalışmalar yapmaktayız. Sadece firmalar için değil, üniversitelerin ve eğitim araştırma hastanelerinin bir kısmı, onaylanmış kuruluşların büroları, test ve akredite olmuş laboratuvarların da bulunduğu bir ekosistemi planlıyoruz.” dedi.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın firmaların uluslararası rekabetçiliğini geliştirmek için desteklediği UR-GE projelerinde 4.’süne başladıklarını anlatan Fatin Dağçınar, “30’dan fazla firmamız var. Bugüne kadar yapmış olduğumuz UR-GE projelerinin en geniş kapsamlısı ve geniş katılımcısı olan bir proje olarak devam ediyor.” bilgisini verdi.

Dağçınar, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrasında ürünleriyle ve hizmetleriyle deprem bölgelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında cansiperane faaliyet gösteren tüm küme üyelerine teşekkür etti.

“Üye olmayan firmaların da kümeye ihtiyacı var”

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. Aydın, “Kümelerimizle firmaların rekabetçiliğini iş birliği güç birliği anlayışıyla geliştirmek için çalışıyoruz. Bu kümeye üye olmayan firmalarında ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ankara’da sektörde faaliyet gösteren yerli ve milli üreticilerin tamamına ulaşıp kümeye üyeliğine davet edilmesi gerekiyor.” mesajını verdi.

“OSTİM desteğini her zaman hissettiriyor”

Gazi Üniversitesi Teknik Bilimler OSTİM MYO Müdürü Doç Dr. Alpay Özer, eğitim programlarıyla iş dünyasının beklentilerini karşılayacak nitelikte eğitim verdiklerini anlattı. OSTİM’de bulunmanın avantajlarını dile getiren Özer, “OSTİM Yönetimi desteklerini her zaman hissettiriyor teşekkür ediyoruz.” dedi.

Üretim ve sermaye yönetimi için nitelikli insan kaynağı yetiştiriyor

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Müldür, üretimin ve sermayenin yönetimi için nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı. Müldür şunları söyledi: “Üniversitemiz bu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyor. Öğrencilerimiz birinci ve ikinci sınıftan itibaren sanayinin içinde uygulamalı eğitim alıyor. Akademiden öğrendiklerini sanayiye taşırken sanayideki gelişmeleri de okula taşıyarak müfredata katkı yapıyor.” değerlendirmesini paylaştı.

“Daha fazla birliktelikle daha başarılı işler yapılabilir”

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz, kümenin ve sektörün önemini vurguladı. Dengiz, “Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulunda yer alarak birlikte daha yakın çalışma içinde bulundum. Türkiye’nin bu sektöre ihtiyacı çok. Bu sektörden ortaya çıkan açık da ülke cari açığında önemli bir yer tutuyor. Daha fazla birliktelikle daha başarılı işler yapabiliriz.” mesajını verdi.

“Dünya sağlığını korumak için bizden destek bekliyor”

TOBB Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’ne sektöre ve yerli üretime sağlığı katkılar için teşekkür etti. Özgürbüz, “Küme üyelerimizin ihracat yapmadığı kıta kalmadı. Önemli olan katma değerli ihracat. Ülkemizin kalkınması için katma değerli medikal sanayine ihtiyacımız var.” dedi.

Tıbbi cihazlar olmadan hayatı sürdürmenin mümkün olmadığını vurgulayan Özgürbüz, “Deprem ve pandemi bunu gösterdi. Medikal sanayi stratejik olmanın da ötesine geçti.” mesajını verdi.

Yerli ürün kullanımının kalkınmadaki rolüne işaret eden deneyimli Başkan, “İhracata mecburuz. Deprem bölgesinin kalkınması için ihracata mecburuz. İhracat bir tercih değil vazifedir. Hem ekonomik hem de stratejik yönden ülkeye çok katkı yapıyor.” dedi.

Uzak Doğu Asya ve Güney Doğu Asya da yükselen fırsatlara dikkat çeken Özgürbüz, bu bölgelerde de kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğine işaret ederek, “Sadece ülkemiz değil dünyada bizden sağlığın korunması için destek bekliyor.” dedi.

Küme genel kurulu 3 yılda bir yapılacak

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın’ın oy birliğiyle Divan Başkanlığı’na seçildiği toplantıda Küme Koordinatörü Nilsu Bozdemir, 2021 Eylül - 2023 Mayıs dönemi faaliyetlerini ve gelir – gider hesaplarını okudu. Bozdemir 2023-2026 çalışma dönemi programını da paylaştı.

Küme Denetim Kurulu Başkanı Behzat Zeydan denetim kurulu raporunu okudu. Çalışma dönemi boyunca yönetim kurulunun uyum içerisinde ve verimli çalışmalar gerçekleştirdiğini anlatan Zeydan, küme yönetimine teşekkür etti.

Yapılan müzakerelerin ardından faaliyet raporu, gelir-gider hesapları, denetim kurulu raporu ve yeni dönem çalışma planı oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Kurulda yapılan tüzük değişikliğiyle de 2 yıllık dönemlerde yapılan genel kurulların 3 yıllık dönemlerde yapılması oy birliğiyle kabul edildi.   

Yeni yönetim seçildi

2023-2026 dönemi Küme Yönetim ve Denetim Kurullarının belirlenmesi için yapılan seçimde, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Fatin Dağçınar (Hodjatech), Mehmet Aydıngün (TMS), Veysel Ersun Nasırlıoğlu (Geotek), Turabi Ünal (Fizyomed), Yılmaz Salık (Mixta) Ali Kuleoğlu (Bioanalyse), Banu Deniz Acar, (Medispo), A. Begüm Buğdaycı (Kobay), Aysu Öztürk (Medster). Denetim Kuruluna ise Pervin Akarsu (Akmeda), Prof. Dr. Berna Dengiz (DND Teknoloji), Gülşah Sönmez (Bome) seçildi.

Related Images