OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2. Olağan Genel Kurulu

Added Date 31.05.2014

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilkent Otel’de gerçekleştirildi.

 Toplantıda özetle şu görüşler paylaşıldı:
• ATAMAN: Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ataman, "Seçildiğimizde hedefimiz; OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin bilinirliğini artırmaktı. Kümenin diğer medikal kümelerden ileride olmasını istedik." dedi. T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle, Türkiye’deki ilk medikal URGE projesini gerçekleştirdiklerine dikkat çeken Ataman, "Küme ile yatırımlarımızın 20 misli satış yaptık." diye konuştu.
• AYDIN: OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, kümenin Ankara'da Sağlık Bakanlığı çalışmalarına katkı sağlayabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Aydın, “Kümenin gönül birlikteliği, topluluğu olmasını istiyoruz.” dedi.
• ÇELİK: Medikalde standardizasyon ve belgelendirmenin önemine vurgu yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veli Çelik, "Üniversiteler, araştırma görevlileri bu ülkenin varlıkları. Bunları değerlendirip ülkemizin geleceğini aydınlık hale getirebiliriz." değerlendirmesini yaptı.
• HASIRCI: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vasıf Hasırcı, üniversite-sanayi işbirliğine temas etti. Hasırcı, “Birbirimizi tanıyarak, anlayarak çalışmamız lazım. ODTÜ ve Biyomalzeme Derneği olarak katkıya hazırız." ifadelerini kullandı.
• ŞENGEL: T.C. Başbakanlık Müşaviri Hamdi Şengel, “Anadolu sanayisini Ankara'dan dünya pazarlarına açılacak uluslararası pazarları hayata geçirmeliyiz. Ankara’yı bir sanayi markası haline getiren OSTİM’in dünyada tanıtımının önemli olduğunu düşünüyorum. Biz yurtdışından gelen heyetleri ilk OSTİM’e getiriyoruz.” dedi.
• ŞİMŞEK: Sağlık Bakanlığı Müşaviri Dr. Ercan Şimşek, tıbbi cihazların akreditasyonuna işaret etti. Şimşek, devletin tıbbi cihazlar konusunda üniversitelere destek vermesi gerektiğini vurguladı.
• ASLAN: Sağlık Bakanlığı Yatırım Modelleri Daire Başkanı Züfer Aslan, “Tek gayemiz ekmek ekmekte ihracat demek. 2023 hedefleri için sanâyi işbirliği koordinasyonu kurmalıyız. Teknoloji Transferi için programlı bir şekilde çalışmalıyız, sizlerden destek bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
• ÖZDEBİR: Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’nin sektöründe muhatap oluşturduğunu hatırlattı. Özdebir, "Küme Ankara için çok ciddî bir kazanımdır. Ankara, medikalde diğer illere göre önde ve farkındalık yaratmıştır. Ankara'nın rekabetçiliğinde artık medikal küme de var. İyi ki bu kümeyi kurmuşsunuz.” dedi.
Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerimizi seçimde elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ediyoruz. Önümüzdeki iki sene boyunca kümemizi daha ileri götürmek ve sektörün sorunlarının çözülmesinde öncü rol oynamak için değerli üyelerimizin ve OSTİM OSB’nin desteği ile çok yoğun ve verimli çalışmalar yapılmasını temenni ediyoruz.