OSTİM EXPO 2022 SANAL FUARI BAŞLADI

Ekleme Tarihi 13.06.2022

🟥 OSTİM EXPO 2022 SANAL FUARI BAŞLADI
Türkiye’de bir OSB tarafından ilk kez düzenlenen, 19 Haziran 2022 tarihine kadar sürecek OSTİM Expo 2022 Sanal Fuarı, 300’den fazla firmanın katılımıyla başladı. Fuarın açılış töreni konuşmacıları şu görüşleri aktardı:
▪️ Adem Arıcı - OSTİM OSB Bölge Müdürü: OSTİM OSB olarak globalpiyasa.com işbirliği ve altyapısı ile Türkiye’de ilk kez bir OSB’nin gerçekleştirdiği sanal fuarın açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz sanal fuar ile açılış konuşmaları ve sonrasında sektörel konuların tartışıldığı etkinliklerle ve ilgili kurumların bilgilendirme seminerleriyle firmalara doğrudan etkileşim imkanı sunuyoruz. Sektörlere göre dağılım gösteren, blok altyapısı ve düzenlediğimiz salonlarla, firma stantlarına erişimi kolaylaştırıyoruz.
▪️ Ayşe Saraçoğlu - İŞİM-İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı: Artık tümüyle yeni bir dünyada yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi güç yapısı köklü değişimler geçiriyor. Bu güç değişimlerinin etkileriyle sosyal, kültürel ve ticari yaşamımızdan sorumlu olmaya başlayan bilgi teknolojileri ve internet de hayatımıza şeffaflık kattığı gibi sürdürülebilirlik gibi önemli bir ödevi de önümüze koymakta. Bilgi teknolojisi ve dijital pazarlama teknikleri her gün daha önemli hale gelmekte. Yeni nesil pazarlama tekniklerinden biri olan sanal ticaret fuarları da iş dünyasında giderek popüler hale gelmekte ve firmalarımızın da müşterileriyle ticari ilişki kurmalarını sağlamaktadır. OSTİM EXPO Sanal Fuarı’nı çok önemsiyor ve kıymetli buluyorum.
▪️ Fatin Dağçınar - OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı: Biz sanayici olarak şunu görüyoruz; birşeyi yapmak, satmaktan çok daha kolay. Satmak daha zor. Ülkemizin ihtiyacı olan döviz girdisini sağlamak için de ihracatımızı geliştirmemiz lazım. Sanal fuarın bize getireceği en büyük yarar; sadece ihracat yapabilen firmalarımız değil, daha önce ihracat yapmamış olan firmalarımızın da ürünlerinin buradan pazarlanabilecek olması. 7/24 dünyadan müşterilerin bu ürünlere ulaşım sağlayabilmeleri. Bunlar bizim için çok önemli. Sadece bu ürünlerin satışı değil aynı zamanda OSTİM’deki diğer firmaların da görünürlüğünün de ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu şekilde bir sinerjinin de ortaya çıkacağına inanıyoruz. Bu imkanı bize sağlayan OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne Global Piyasa yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.
▪️ Levent Çamur - ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı: OSTİM olarak bu yıl ilkini düzenlediğimiz sanal fuar, üretime, istihdama, dolayısıyla ülkemiz ekonomisine ve firmalarımızın markalaşmasına önemli katkı sunacaktır. Biz sanayicilerin dış ticaret hacmini arttıracağına, belki ihracat yapmayan arkadaşlarımızın ihracatla tanışmasına, yeni ortaklıkların başlamasına vesile olacağına inandığımız sanal fuarımız, zaten alanında bir dünya markası olan OSTİM’de yeni fırsatların, yeni yatırımların da kapısını aralayacaktır.
▪️ Süleyman Ekinci - OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı: #OSTİM, Ankara’daki 13 OSB’nin kuluçka merkezi, Türkiye’de cengaverlerin yetiştiği yer. Böyle bir fuarın da OSTİM tarafından düzenlenmesi bölgemiz adına, öncelikle OSTİM’e sonra Başkentimize devamında da ülkemiz inşallah hayırlar getiri; bereketli, kazançlı, sonunda ülkemizin refah seviyesini sonuçlar alırız. Kümelenmeler başta olmak üzere 17 ana sektörde, 139 farklı iş kolunda üretmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecinde OSB’lerin ne kadar önemli olduğunu, bunun yanında da OSTİM’in ne kadar cengaver üreticilerinin olduğunu hep beraber gördük. Başarılı bir fuar olacağını umuyorum. Türkiye’nin üretimden başka çaresinin olmadığını, özellikle imalat sanayinin, Türkiye’nin çıkarının en büyük anahtarı olduğunu hep beraber öğrendik.
▪️ Orhan Aydın - OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı: OSTİM OSB olarak firmalarımızın dış ticaretinin artırılması için ciddi bir program takip ediyoruz. Bugüne kadar dış ticareti URGE projeleri kapsamında dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine firmalarımızı, ürünlerimizi tanıtmak ve taşıma imkanımız oldu. T.C. Ticaret Bakanlığımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
Pandemi ile yeni dünyalar, yeni teknolojiler keşfettik. Artık birebir, yüz yüze görüşmenin dışında dijital ortamda da birtakım ticari faaliyetlerin artmış olması bizim bu alanda yapacağımız çalışmalara ilham kaynağı oldu. Daha önceden bu ortamda yaptığımız pek çok aktiviteye ek olarak da OSTİM EXPO 2022 Sanal Fuarı’nın yapılmasını bir görev olarak kendimize aldık.
Daha önce Global Piyasa ile yaptığımız çalışmaların bir çıktısı olarak bu fuar sayesinde firmalarımızın hem ürünlerini tanıtma hem ürünlerini bütün dünyaya pazarlama konusunda önemli bir araç olduğuna inandığımız için bu organizasyonu yaptık. Devamlı bir şekilde de geliştirerek, iyileştirerek kümelenmelerimizin desteğiyle ve başkanlarımızın desteğiyle ve Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle inşallah daha iyi noktalara taşımak niyetindeyiz.
Firmalarımıza dış ticaret konusunda destek veren Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, OSTİM bünyesinde oluşturuldu. Bütün bunlardan amacımız, global piyasa ile birlikte yürüttüğümüz firmalarımızın ürünlerinin dijital ortama taşınması ve bunların satılmasıyla ilgili olarak çalışmalarımız kesintisiz devam edecek. Bütün amacımız firmalarımızın niteliklerini artırarak hiç ihracat yapmayanı, ihracat yapar hale getirmek, mevcut ihracatçıların potansiyelini ve kapasitesini artırmak, adet ve kalite olarak bütün dünyaya ürünlerimizi satabilir hale gelmek.
Büyük e-ticaret platformlarına ürün satan firmalarımızı görmekten kıvanç duyduk. Biz bunu daha da geliştirerek, günün şartlarına uygun hale getirerek destek olarak üzerimize düşenleri en fazlasıyla lider OSB olarak takip etmek amacındayız.
▪️ Gürsel Baran - Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı: Bildiğim kadarıyla Türkiye’de ilk defa bir organize sanayi bölgesi tarafından düzenlenen sanal fuarın açılışındayız. Türkiye’nin en önemli Organize Sanayi Bölgelerinden OSTİM tarafından gerçekleştirilen bu fuar, dünyadaki değişime hızla adapte olduğumuzun en güzel göstergesi. Açılışını yaptığımız sanal fuar, konaklama, ulaşım gibi birçok maliyet unsurunu ortadan kaldırması nedeniyle daha çok tercih edilebilecek, daha geniş kesimlerin faydalanabileceği bir etkinlik durumunda. OSTİM, hem Başkentimiz hem de ülkemiz için çok önemli bir organize sanayi bölgesi. İşbirliği, güçbirliği ve ortaklaşa rekabet düsturuyla faaliyet gösteren OSTİM, şehrimizin de ülkemizin de yüz akı bir merkez.
▪️ Nurettin Özdebir - Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı: OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarının Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ankara’nın böyle bir fuara ev sahipliği yapmasından da büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Son dönemde sanayi sektörünün öncülüğünde ihracat rakamlarında önemli başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında 242,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatımızla, 2022 yılı sonu için hedeflediğimiz 250 milyar dolar ihracat hedefine adım adım yaklaşıyoruz.
Bu rakamlar yeterli olmayıp ülkemizin potansiyelini düşündüğümüzde kat edecek çok yolumuz var. İhracat potansiyelimizi daha da artırmak ve rekabetçi bir ihracat yapısına kavuşmak için; faktör verimliliği, üretim faktörlerinin kalitesi, doğru ve uygun sanayi politikası, yerli ara ve sermaye malı kullanımı ve üretimi, öngörülebilirlik ve ölçek faktörü gibi unsurların da önemli olduğunu bilmeliyiz.
İhracat ve üretim potansiyelinin artmasından bu tür organizasyonların çok önemli katkılar sağladığını biliyoruz. OSTİM EXPO'22 Sanal Fuarının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, bu fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, fuarın başarılı geçmesi dileklerimle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
▪️ Erbülent Kurşun - T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı: Pandemiyle beraber iş yapma kültürümüz ve şartlarımız değişti. Bu çerçevede biz de 2020 yılında, pazara girişte dijital faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin bir karar çıkardık. 2020 yılından bu yana bu karar çerçevesinde gerek sanal fuarları gerekse heyetlerimiz destekliyoruz. OSTİM’le ve kümelenmelerdeki değerli katılımcılarımızla çok yakinen çalışıyoruz. Onlarla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hem Ankara’mızın hem ülkemizin ihracat rakamları çok iyi seviyelerde. Buna da çok seviniyoruz.

İlgili Görseller