Nihat ERGÜN'den Tıbbi Cihaz Üreticileri için güzel haber...

Ekleme Tarihi 10.04.2013

off-set yöntemi tıbbi cihaz üretimi içinde geliyor.

 Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri son dönem gelişmeleri ışığında değerlendiren Bakan Ergün, ekonomik büyümeden döviz kuruna, faiz oranlarından ithalat ve ihracat oranlarına kadar geniş bir alanda düşüncelerini aktardı. Ergün, ekonomik büyüme hızının kontrollü bir büyümeyi işaret ettiğini ve bunun böyle olması gerektiğini belirterek; 2011 yılını %7 civarında bir büyüme ile tamamlanacağını şimdiden görebildiğini ekledi. ABD’nin kredi notunun düşürülmesi ile Merkez Bankası’nın almış olduğu önlemlerin başarılı olduğuna dikkat çeken Bakan, yüksek faiz oranlarının daha düşük olmasını arzu ettiğini söyledi.

Ergün, ihracata dayalı büyüme stratejisine bağlı kalınmasına ama ihracatta orta ve ileri teknoloji ürünlerine geçilmesinin gerekliliğine değindi. Son yıllarda bu doğrultuda önemli gelişmelerin yaşanmasına rağmen özellikle ileri teknoloji ürün ihracatının toplam ihracat içindeki payının %5 seviyelerinde olmasına dikkat çekti. Dolayısı ile ARGE’ye inovasyona, ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürün üretiminin önemini işaret etti. Bu doğrultuda da, ihracatı önemli bir şekilde etkileyen ara ve yatırım mallarının ithalatı konusunu gündemlerine aldıklarını belirten Ergün Şunları Söyledi: “Bu ithal ettiğimiz malların çok önemli bir bölümünü Burada yapma imkanına sahibiz. Bunun için bazı destekler, bazı organizasyonlar gerekiyor. Şimdi bunları oluşturan bir mekanizma içerisindeyiz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ağırlıklı gündem maddelerinden biri de bu. Bu konuda Dış Ticaret Müsteşarlığı güzel bir çalışma yaptı, ‘hangi sektörde ne kadar ham madde, aramalı, yatırım malı ihtiyacı var. Bunların hangilerinin üretim gücüne sahibiz, hangilerine odaklanalım’ şeklinde. Bu konuda önemli bir çalışma var. Bunların destek mekanizmaları, organizasyonel unsurları üzerinde çalışıyoruz. Hatta önümüzdeki dönemde kamunun yüksek satın alma gücünü bazı sanayi kollarının gelişmesinde, bazı teknolojilerin hem gelişmesi hem transfer edilmesi üzerinde kullanacağız. Kamu alımları yerli ürün, Türkiye’de üretilen ürün tercihi meselesinde sıkı bir şekilde takip edeceğiz.

Teşvik sisteminde bir gözden geçirme söz konusu olacak. Yerli malı kullanımında %15 fiyat avantajı var zaten. Eğer kamu, Türkiye’de üretilen ürünü tercih ediyorsa, %15 pahalı bile olsa herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor. Savunma Sanayisinde epeydir uyguladığımız off-set yöntemini de ilaç, bilgi teknolojileri, tıbbi cihaz üretimi gibi alanlarda kullanmaya başlayacağız. İlaçta tek müşteri var; SGK. Bu kadar yüksek satın alma gücünün sadece ilacı ucuza alma pazarlığı için kullanılmaması lazım. Bu yönde bir çalışmamız var. Bunlar cari açık açsından da önemli argümanlar olarak önümüzdeki dönem devreye girecek.”

Bakan Ergün, mikro ve sektörel bazda reformlara yöneleceklerini ifade etti. Bu bağlamda, KOBİ Strateji Belgesiyle KOBİ’lerin yapısal dönüşümünü ve reformlarını destekleyen mekanizmaları devreye soktuklarını anlatan Ergün, firmaların da kendilerini önümüzdeki döneme göre hazırlaması, hangi konuda eksikleri varsa bunları gidermesi gerektiğini söyledi. Bakan Ergün,”Belki yıl sonuna itibarıyla bir KOBİ finansman desteğini elimizdeki kaynaklara göre devreye sokmamız mümkün olabilir” dedi. Bakan ayrıca, yatırımcılara bedelsiz arsa konusundaki yönetmeliğin Bakanlar Kurulu’nda imzalandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gireceğini ve Türkiye’nin birçok bölgesindeki Organize Sanayi Bölgelerinde atıl kalan arazilerin yatırımcılara bedelsiz olarak tahsisinin gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.