Medikalde Büyük Buluşma

Ekleme Tarihi 30.10.2013

Türk Sağlık Teknolojilerinde, Orta Doğu ve Afrika Alım Günleri Ekim ayında Ankara’da

OSTİM Medikal Küme olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı “İhracat Kapasitesini Geliştirme Projesi” kapsamında, sağlık sektöründe ihtiyaçların karşılanmasında yerli üretimin payını arttırmak ve medikal sanayi KOBİ lerini uluslararası pazarda rekabet edebilir hale getirme amacı ile 1-4 Ekim 2013 tarihleri arasında J.W. Marriot Otel’de gerçekleştirdiğimiz “Türk Sağlık Teknolojilerinde Ortadoğu ve Afrika Alım Günleri” organizasyonuna katılımlarından dolayı alım heyetlerine ve üye firmalarımıza teşekkür ediyoruz. Organizasyon kapsamında Fas, Suudi Arabistan, Güney Sudan, Gana, İran, Kenya, Libya, Mısır, Güney Afrika, Uganda, Malezya, Tunus ve Nijerya’dan kamu ve özel sektör alanında faaliyet gösteren 33 temsilci ile T.C. Ekonomi Bakanlığı URGE Projesi kapsamında uluslararası standartlarda üretim yapan 28 yerli medikal sektör üretici üye firmamız aynı çatı altında bir araya gelmiş ve değerli davetlilerimizin katılımı ile gelecek dönemde gerçekleştirilecek iş bağlantıları için etkin bir platform oluşturulmuştur. Ankara’nın sağlık teknolojilerinde sahip olduğu değer zincirinin rekabetçi üstünlüğünün, yeni pazarlarla daha da güçlenmesi için üreticiler ile hedef ülkelerimizi buluşturarak güçlü bir temel oluşturmayı hedeflediğimiz bu organizasyona katılan Güney Sudan Sağlık Bakanı Sn. Mai Kok’un yanı sıra, İç İşleri Eski Bakanı Sn. Abdülkadir Aksu, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sn.Nihat Tosun, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sn. Yavuz Özutku, Ankara Sanayi Odası Başkanı Sn. Nurettin Özdebir ve Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhan Aydın sağlık sektöründe yerli üretim ve medikal sanayi ile ilgili gözlemlerini davetliler ile paylaşmışlardır. Ayrıca organizasyon süresince ürün stantları, ikili görüşmeler ve saha ziyaretleri gibi imkânlarla alım heyetleri ve uluslarası nitelikte üretim yapan Ostim Medikal Sanayi kümelenmesi üyesi firmalar işbirliği ve ortaklık olanaklarını değerlendirebilme fırsatı bulmuş oldular.