Medikal Sanayi Kümelenmesi işbirliği için Kırıkkale Üniversitesinde…

Ekleme Tarihi 10.04.2013

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Kırıkkale Üniversitesi işbirliğinde “Biyomedikal Teknolojiler Çalıştayı” mühendislik fakültesi dekanı Prof. Dr. Veli ÇELİK’ in ev sahipliğinde Kırıkkale’ de gerçekleştirilmiştir.

 Çalıştay; biyomedikal ve biyomühendislik alanlarında üniversite-Endüstri taraflarını ortak projeler geliştirme konusunda verimli bir adım olarak görülmüştür.

Çalıştaya; Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Laboratuvarlarından, Mühendislik, Tıp, Veteriner, Diş hekimliği, Fen-Edebiyat fakültelerinden, Sağlık Bilimleri ve Fen Bilimleri Enstitüsünden Öğretim Üyeleri katılmıştır. Üniversite - endüstri işbirliğini geliştirecek fikir ve projeler OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Koordinatörlüğü, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve küme üyesi tıbbi cihaz üreticisi firma yetkilileri ile paylaşılmış ve proje bazında karşılıklı beklentiler değerlendirilmiştir.

Üniversite bünyesinde bulunan laboratuarların nasıl daha aktif hale getirilebileceği, firmalarla projelerin nasıl desteklenebileceği ve üniversitemizde bulunan cihazların endüstri tarafından kullanımı konusunda karşılıklı fikir alışverişi yapılmıştır.

Çalıştay sonunda somut proje başlıkları üzerinde ilk adımlar atılmış ve bir sonraki toplantının, OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.