Medikal Malzemeler ve Teknolojiler Akademi – Sanayi Bilgi Paylaşım Günü

Ekleme Tarihi 11.04.2013

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği’nin işbirliği ile 28.06.2012 tarihinde OSTİM ODTÜ Teknokent Toplantı Salonu’nda ulusal çıktıları olan bir “Üniversite – Sanayi İşbirliği” platformu buluşması gerçekleştirildi.

 STİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Derneği’nin işbirliği ile 28.06.2012 tarihinde OSTİM ODTÜ Teknokent Toplantı Salonu’nda ulusal çıktıları olan bir “Üniversite – Sanayi İşbirliği” platformu buluşması gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin değişik illerinde bulunan toplam 13 üniversiteden temsilciler katıldı. Toplantıya üniversiteler dışında da ilgi yüksekti. Zira Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, SGK temsilcileri ve Küme üyesi birçok firma etkin bir katılım gerçekleştirdi.

Çalıştay kapsamında sektörle ilgili güncel konular bilimsel, yasal çerçeve ve sanayi perspektifinden taraflarca değerlendirildikten sonra muhtemel işbirliği alanları ele alındı.