Medikal Küme İftarda Buluştu

Ekleme Tarihi 9.04.2013

Ramazan Akşamında Güçlü Birliktelik. OSTİM medikal sanayi kümelenmesi üyeleri, düzenlenen bilgilendirme, değerlendirme toplantısı ve iftar yemeğinde bir kez daha bir araya geldi.

OSTİM medikal sanayi kümelenmesi üyeleri, düzenlenen bilgilendirme, değerlendirme toplantısı ve iftar yemeğinde bir kez daha bir araya geldi. Fatih üniversitesi tıp fakültesinde gerçekleşen programda küme üyeleri birlikte iş yapma isteklerini bir kez daha dile getirdiler. Firma temsilcileri, akademisyenler ve destek mekanizmalarından toplam 100 kişinin katıldığı programda, medikal sanayi kümelenmesi tarafından yürütülen çalışmalardan ve önümüzdeki yılı da kapsayan iş planından bahsedildi. Yürütülen çalışmalar katılımcılara aktarıldıktan sonra taslak iş planı küme üyelerinin görüş ve önerilerine sunuldu ve küme üyeleri mevcut planın daha işler hale gelmesi için fikir ve görüşlerini aktardılar. Medikal sanayi kümelenmesi konsey toplantısının eylül ayı içinde yapılarak yürütme kurulunun seçilmesi ve hızlı bir şekilde programların devam etmesi ön görülmüştür.

Halen 43 üyesi bulunan medikal sanayi kümelenmesi üyesi üreticilerimizden 30’dan fazla üretici programda birlik beraberliklerini sergiledi. Fatih Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, ODTÜ, GATA, Ankara Üniversitesi ile Hacettepe Teknokent, Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi ve ODTÜ Teknokentten Temsilcilerinin olduğu toplantıda yeni işbirliği fikirleri de ortaya atılmıştır. Programın ev sahipliğini de üstlenen fatih üniversitesi tıp fakültesi bütün yönetim kademeleriyle programda yer aldı.

Sektörümüzü temsilen katılan SEİS, TÜMDEF, TÜDER ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve KOSGEB gibi destek mekanizmaları programımızda hazır bulundu. Bayındır Sağlık Grubu da davetlilerimiz arasında yer alarak destek vermiştir.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen programımız birlikte yürüteceğimiz çalışmalar içinde iyi bir alt yapı oluşturmamızı sağlamıştır.