IV. UR-GE Projemizin İhtiyaç Analizi Hedef Pazar Çalıştayı'nı Gerçekleştirdik

Added Date 23.11.2022

IV. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Projemiz kapsamında başladığımız İhtiyaç Analizi Faaliyetinin "Hedef Pazar Çalıştayı" 21.11.2022 tarihinde proje iştirakçisi firmalarımız ve Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü ile gerçekleştirilmiştir. Projemizin faaliyetlerinin yol haritasını belirleyecek olan ihtiyaç analizi faaliyetimizin en önemli adımlarından biri olan hedef pazar çalıştayı ile proje süresince belirlenen hedef pazarlara yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Çalıştay kapsamında firmalarımızın görüşleri ile detaylı bir şekilde ülke kriterleri ve hedef pazar matrixi belirlenmiş ve şekillenmiştir. İhtiyaç Analizi faaliyetimizi gerçekleştiren Rönesans Değişim ve Yönetişim Bilimleri Enstitüsü'nün danışmanlarına ve proje iştirakçisi firmalarımıza teşekkür ederiz. 

Related Images