İNOVAANKARA Rekabete hazır…

Ekleme Tarihi 9.04.2013

Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen, OSTİM ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından verilerek seçilen 17 proje arasında yer alan Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi- İnovankara Projesinin Buluşma Toplantısı ve Kurucu Çalıştayı 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen, OSTİM ve Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından verilerek seçilen 17 proje arasında yer alan Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi- İnovankara Projesinin Buluşma Toplantısı ve Kurucu Çalıştayı 4-5 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi.
İçinde Ankara Üniversitesi, ASO, ODTÜ, Atılım Üniversitesi,Başkent Üniversitesi, Hacettepe Teknokent, Fatih Üniversitesi, GATA, ODTÜ-Ostim Teknokent, Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, Özel Hastaneler Platformu, Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Mükemmeliyet merkezi ve TTGV gibi birçok kurum ve kuruluşun da yer aldığı platform protokolüne 34 kurum imza attı.
Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından verilerek seçilen 17 proje arasında yer alan Ankara Sağlıkta Yenilikçilik Hareketi - İnovankara Projesinin Buluşma Toplantısı ve Kurucu Çalıştayı 4-5 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
SEİS ve OSTİM işbirliği ile yürütülen projenin amacının, “Ankara’nın sağlık sektöründe rekabetçi değer zincirini ve yenilikçi potansiyelini ortaya koyarak taraflar arasında iletişim, iş ve güç birliğini arttırmak; yerli üretimin katma değerini yükselterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak” olduğu vurgulandı.
Proje kapsamındaki faaliyetler, iştirakçi ve ilgili kurum ve kuruluşlardan oluşan İNOVANKARA Organizasyon Komitesi yönetiminde gerçekleşti. Komitede, Ankara Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Hacettepe Teknokent, Fatih Üniversitesi, GATA, ODTÜ-Ostim Teknokent, Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi, Özel Hastaneler Platformu ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Merkezi gibi kurum kuruluşlar yer aldı. İNOVAANKARA protokolüne 32 kurum imza attı.
Komite çalışmaları Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarının izleme ve değerlendirmesinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Ankara’nın medikal sektörü değer zincirine ait tüm taraflarının bilgilerini içeren bir envanter ve istatistik çalışması; ilgili tüm taraflarla birebir görüşmeler yapılarak farkındalık ve ortak dil oluşturulması, Ankara’nın sağlık sektöründeki rekabetçiliğinin tüm taraflarca bilinirliğinin ve görünürlüğünün sağlanması, bundan sonra bu konuda gerçekleştirilecek çalışmaların sürdürülebilirliği için organizasyonel yapının belirlenmesi ve oluşan ortak görüşün ortak bir niyet beyanı ile protokol altına alınması ve ilk çalışmaların yürütülmesi için gereken kurucu mekanizmaların oluşturulması için İNOVANKARA Buluşma Toplantısı ve Kurucu Çalıştayı Faaliyetleri gerçekleştirildi.

Aydın: Sağlık giderlerimiz savunma giderlerinden daha yüksek
Toplantının açılış konuşmasını yapan Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın toplantının amacını şöyle özetledi: “ Sağlık sektöründe elimizde bulunan bilgileri paydaşlarla paylaşarak bölgesel ve sektörel farkındalık ve bilinç oluşturmak, ortak akıl, ortak plan, iş ve güç birliği için uygun ortam ve iklimi oluşturmak ve sağlık sektöründeki çalışmaları kayıt altına alarak ve sürdürülebilirliği sağlamaktır.” Aydın, Ostim olarak Medikal Kümelenme ile sağlık sektöründe üretim yapan sanayi firmalarını bir araya getirerek rekabetçiliklerini arttırmaya ve o firmaları her alanda güç birliği yapar hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Özellikle yerli üretimin öneminin altını çizen Aydın, Türkiye’nin sağlık alanındaki harcamalarının savunma alanındaki harcamalardan daha yüksek olduğunu ve bu bütçeyi azaltabilmenin en önemli yolunun da yerli üretimi arttırmak olduğunu söyledi.

Demir: Yerli üretimimizi öncelikle biz desteklemeliyiz
Toplantının ev sahiplerinden Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Inovankara’nın sağlık sektöründe atılmış önemli adımlardan biri olduğunu söyledi. Sektörle ilgili yapılan her türlü etkinliği önemsediklerini belirten Demir, İstanbul’da gerçekleştirilen Expomed 2011 fuarının da Türkiye açısından çok olumlu geçtiğini belirtti. Fuarda birçok yerli üretici firmanın yurt dışı bağlantılar kurduğunu söyleyen Demir, yerli medikal ürünlerimizin yurt dışında yurt içinden daha çok talep gördüğünü, yurt dışında bizim medikal ürünlerimizi satın almak için daha fazla ödeme yapan firmalar olduğunu söyledi. Demir, bu talebi gösteren ülkelerin kapısını öncelikli olarak çalmalı ve yerli ürünlerimizi dünyaya açmalıyız, dedi.

Prof. Onaral: Ankara sağlığın da başkenti olabilir
Dünyadaki yerli beyin gücünü temsilen toplantıya dahil olduğunu söyleyen Amerika Drexel Üniversitesi Biomedikal Kurucu Dekanı Prof. Dr. Banu Onaral da, bu toplantıyla Ankara’nın kültür ve siyaset başkenti olmanın yanında artık sağlığın da başkenti olmaya aday olduğunu söyledi. Bu gibi toplantılarda önemli olanın yurt dışındaki bilimsel yöntemleri ülkemizdeki çalışmalara uygulamak değil, bizim kendi toplumsal ve bilimsel özelliklerimize uygun yöntemleri geliştirmek olduğunu söyleyen Onaral, bu çalışmada da belirlenecek bilimsel yöntemin bizim geliştireceğimiz yöntem olması gerektiğini söyledi. Sağlık alanında çalışacak olan ara kadroların oluşmasında eğitimin önemine de dikkat çeken Onaral; “Önemli olan sağlık alanında, doktorundan ara kadrosuna kadar kalifiye bir iş gücüne sahip olarak, sağlık sektörünün son kullanıcısı olan hastaya en iyi hizmeti verebilmektir” dedi.

Balcı: Medikal sektörün güç merkezi
Ankara’da sağlık sektöründe rekabetçi ve yenilikçi potansiyelini ortaya koymayı hedefleyen organizasyonun destekleyicisi olan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı da konuşmasında, dünyada hızla ilerleyen sağlık teknolojilerinin sağlık sektöründe ciddi gelişmeleri beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Türkiye’de de son yıllarda bu doğrultuda sektöre ivme kazandırıcı gelişmelerin yaşandığını belirten Balcı, Ankara’nın sektörün konuşlandığı önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Balcı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sağlık teknolojileri sektöründe Türkiye’deki firmaların %38,3’üne ev sahipliği yapan Ankara, 2009 verilerine göre bu alanda Türkiye’nin ikinci ili konumundadır. Ankara’da medikal cihaz üretiminin çeşitliliği ve sektörü destekleyecek işkollarının varlığı şehri medikal sektörünün merkezlerinden biri haline getirmiştir.”

Rekabetçi potansiyel var
Proje kapsamında gerçekleştirilen envanter çalışması sonuçlarına göre İnovaankara Çalıştayı Ankara’da; 15 üniversite, 95 hastane, 155 sağlık ve tıp teknolojileri ile ilgili sivil toplum kuruluşu, 139 sağlıkla ve tıp teknolojileri ile ilgili araştırma merkezi, 121 tıp ve tıp teknolojileri ile ilgili yayın, 5 teknopark 5000 üretici firma, 36.991 sağlık sektörü çalışanı, 139 sağlıkla ilgili araştırma merkezleri ve laboratuar 17.439 akademisyen, 186.574 öğrencisi ile sağlıkta önemli bir rekabetçi güce sahip olduğunu ortaya koydu.

Teknoparklar: Ankara Teknopark, Cyberpark, Gazi Teknopark, Hacettepe Teknopark (İvedik Teknopark), ODTÜ Teknopark (Ostim Teknopark)
Mesleki Eğitim: 25 Endüstri Meslek Lisesi, 5 Mesleki Eğitim Merkezi
Ankara’da Hastaneler: 4 askeri hastane, 20 devlet hastanesi, 14 üniversite hastanesi, 26 özel hastane, 16 eğitim araştırma hastanesi, 72 özel dal merkezleri, 313 aile sağlığı merkezi, 75 özel poliklinik, 68 özel tıp merkezi, 23 üremeye yardımcı tedavi merkezi, 25 toplum sağlığı merkezi, 28 semt polikliniği bulunmaktadır.
Başkent sanayisinin genel görünümü: Türkiye’nin 2. büyük sanayi kenti, 11 organize sanayi bölgesi, 5000 imalatçı firma, 36.8 ‘i ihracat yapmaktadır ve 300.000 istihdam. Merkezi Ankara’da bulunan sağlık sektörü ile ilgili 155 sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Bu alandaki faal tıbbi yayın sayısı ise 121 adet.

Yol haritası belirleniyor
Yol haritasına göre destekleyici kurum ve kuruluşlarca oluşturulacak sekreterya, platform için yönerge, çalışma kurulları esasları gibi kritik taslak dokümanları hazırlayacak. Ayrıca oluşturulacak çalışma gruplarının çalışmaları için gerekli tanıtım ve diğer faaliyetleri gerçekleştirirken, çalışmanın ilerleyebilmesi için ilgili fonlar için proje hazırlayacak ve başvuru işlemlerini yapacak. Platform bu hazırlıkları yaparak 1 yıl içinde Genel Kurul’a gidecek.