EMO'dan Kümelenmemize Ziyaret

Added Date 13.04.2023

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanı Prof. DR. Şeref Sağıroğlu ve Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Sekizelma kümelenmemizi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kümelenmemiz Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar ve Küme Koordinatörü Nilsu Bozdemir ile kümelenme ve EMO hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. İşbirliği başlıkları değerlendirildi ve medikal sektöre özgü ne gibi etkinlikler yapılabileceği değerlendirildi. 


Toplantının devamında OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSTİM Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Genel Sekreteri Mehmet Sözen, OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Koordinatörü F. Neslihan Özdemir, OSTİM Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Ofisi M. Kürşat Şahiner ile EMO arasında işbirliği görüşmeleri devam etti.

EMO Ankara Şube Başkanı Sayın Sağıroğlu'na ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sekizelma'ya teşekkürlerimizi sunar, işbirliklerimizin devamını dileriz. 

Related Images