DMO Ziyareti

Added Date 16.02.2016

 DMO Genel Müdürü Tufan Büyükuzun:
“Ürünlerinizi getirin satalım”
OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ile İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Yönetim Kurulu Üyeleri, Devlet Malzeme Ofisi’nde (DMO), Genel Müdür Tufan Büyükuzun, Genel Müdür Yardımcısı Şeref Çolak ve uzmanlarla bir araya geldi.
DMO uzmanlarınca medikal ile iş ve inşaat makineleri sektörlerinin temsilcilerine, kurum kataloglarına giriş prosedürleri anlatıldı.
Toplantının devamında çalışma grupları teşkil edildi. Küme üyelerinden oluşturulan çalışma grupları DMO kataloglarında yer alabilecek tıbbi cihaz ve medikal malzemelerle, iş ve inşaat makineleri ve ataşmanları hakkında çalışmalar yapacak.
DMO’nun 13 bine yakın ürünü satışa sunduğunu belirten Genel Müdür Tufan Büyükuzun, “Ürünlerinizi getirin satalım.” dedi.