BTYK, “Medikal Biyoteknoloji” Gündemiyle Toplandı

Ekleme Tarihi 20.06.2014

Başbakan Erdoğan, 27. BTYK'nın gündemini "ulusal yenilik sistemi ve medikal biyoteknoloji" olarak belirlediklerine işaret ederek, şöyle konuştu: “Toplantımızda geleceği şekillendirecek en kilit alanlardan biri olan medikal biyoteknoloji alanında kamu, özel sektör ve üniversitelerde atmamız gereken adımları bütün boyutlarıyla masaya yatıracağız. Bunun yanı sıra Ar-Ge ve yenilik sistemimizle eğitim konusunda yapılan çalışmaları değerlendireceğiz. Günümüzde biyoteknoloji ürünleri sadece sağlık alanında değil, tüm sektörlerde önemli hale geldi. Hedefimiz, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren sektörü biyoteknolojik, biyobenzer ürünler başta olmak üzere daha yüksek katma değerli ilaçlar üreten rekabetçi bir yapıya kavuşturmaktır. Bunun için de yurt içi tıbbi cihaz, tıbbi malzeme ihtiyacının yüzde 20'sini, yurt içi ilaç ihtiyacının yüzde 60'ının yerli üretimle karşılanmasını hedefliyoruz. Sağlık hizmetlerinde kendi önceliklerimiz ve hassasiyetlerimize uygun olarak biyoteknoloji odaklı atılımları gerçekleştirme mecburiyetinde olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz."

27. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısında alınan yeni
kararlar şöyle:
*Sağlık ve Biyoteknoloji Alanında Dış Ticaret Açığının
*Azaltılmasına ve Teknolojik Yetkinliğimizin Artırılmasına Yönelik
Destekler Oluşturulması
*Sağlık ve Biyoteknoloji Alanında Araştırma Altyapılarının
Kurulması, Geliştirilmesi ve Desteklenmesi
*Uluslararası Şirketlerin Ar-Ge Laboratuvarlarının Ülkemizde
Kurulmasına Yönelik Destekler Oluşturulması

Bu kararla, medikal biyoteknoloji alanı da dahil olmak üzere
geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalar gerçekleştiren
uluslararası şirketlerin Ar-Ge laboratuvarlarının ülkemizde
kurulmasına yönelik, TÜBİTAK bünyesinde destek programı
oluşturulmasına karar verildi.

*Yüksek Teknoloji Şirketlerinin Satın Alınmasına Yönelik
Desteklerin Geliştirilmesi

Bu kapsamda da, 27. BTYK'da alınan kararla, yüksek teknoloji
içeren ürünlerin ihracat içindeki payının ve teknoloji kapasitemizin
artırılması için medikal biyoteknoloji alanındaki firmalar da dâhil
olmak üzere yüksek teknoloji şirketlerinin satın alınmasında Ekonomi
Bakanlığı'nın uyguladığı devlet desteğinin genişletilmesine karar
verildi.

*Horizon 2020 Programı Ulusal İrtibat Kuruluşunun Görevlendirilmesi

Ülkemizin, 5. Çerçeve Programı ile proje bazlı işbirlikleri
çerçevesinde dahil olduğu ve 6. ve 7. Çerçeve Programlarında ise
asosiye ülke statüsünde katılım gösterdiği Avrupa Birliği Çerçeve
Programları, ülkemizin ulusal bilim, teknoloji ve yenilik
kapasitesinin artırılması ve çok disiplinli ve çok ortaklı proje
kültürünün geliştirilmesi hedefine önemli katkılar sağlıyor.
27. BTYK'da, Avrupa Birliği'nin 2014-2020 yılları arasında
yürütülecek araştırma ve yenilik programı Horizon 2020'ye katılımımıza
yönelik de yeni bir karar alındı. Yeni kararla, ülkemizin Horizon 2020
Programı'na katılımı kararı doğrultusunda 6. ve 7. Çerçeve
Programı'nın ülkemizdeki koordinasyonunu üstlenen TÜBİTAK'ın, AB
Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Kuruluşu görevini devam
ettirmesine Ulusal İrtibat Noktaları, program delege ve uzmanlarının
TÜBİTAK Başkanlığı'nca görevlendirilmesine ve ülkemizin programdan
elde edeceği kazanımları daha da artırmak amacıyla ilgili kurumların
katılımıyla bir danışma kurulu kurulmasına karar verildi.

2014-2016 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fonlarının Kullanımında
İzlenecek Politikalar
Bu kararla, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi için
ayrılan kamu kaynaklarının, BTYK'nın 22. Toplantısı'nda onaylanan
Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında
belirlenen amaç ve stratejilerin etkin bir şekilde yerine
getirilmesine yönelik kullanılması için politikalar belirlenmesine
karar verildi.

Sonuçlanan Karar Taslakları
1. 2011-2013 Yıllarında Kamu Ar-Ge ve Yenilik Fonlarının
Kullanımında İzlenecek Politikalar
2. Ar-Ge Yoğun Başlangıç Firmalarını Etkinleştirmek ve Sayılarını
Artırmak Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi
3. Üniversitede Yenilikçiliğin ve Girişimciliğin Tetiklenmesi
Amacıyla Politika Araçlarının Geliştirilmesi
4. Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması
5. Lisans Düzeyinde Dijital Ders İçeriklerinin Geliştirilmesinin
Teşvik Edilmesi ve Erişime Sunulması
6. İlk ve Ortaöğretim Öğrencileri için Bilim Fuarlarının
Düzenlenmesi
7. AB Çerçeve Programları Horizon 2020'ye Katılım Hazırlıklarının
Yürütülmesi