Biyomedikalde Yeni Ufuklar OSTİM’le Açılıyor

Ekleme Tarihi 16.02.2021

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Biyomedikalde Yeni Ufuklar Projesi (BİYEP), OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ortaklığında yürütülüyor. Proje eğitimleri, OSTİM Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OTÜSEM) koordinasyonunda OSTİM Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğretim görevlileri tarafından verildi.

 
 
16 Şubat 2021 16:34
 
 
 
 
 

Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin Biyomedikalde Yeni Ufuklar Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme ve İleri Teknoloji Alanında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi kapsamında destekleniyor.

BİYEP, Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte  OSTİM OSB Bölge Müdürlüğü, OSTİM Teknik Üniversitesi ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,  Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) tarafından yürütülüyor.

Proje ile Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı ekonomik yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak biyomedikal cihaz teknolojileri alanında mesleki eğitimin desteklenmesi ile Ankara’da girişimcilik ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlanıyor.

Proje kapsamında biyomedikal cihazlar ve biyosensörlere yönelik mesleki eğitimlerde insan kaynaklarının teknoloji, bilgi ve tecrübe aktarımına yönelik kapasitesinin çok yönlü geliştirilmesi kapsamında online ve yüz yüze eğitim ve hekathon faaliyetleri planlandı.

Planlanan online eğitimler, 25 Ocak 2021-10 Şubat 2021 tarihleri arasında OSTİM Teknik Üniversitesi, OSTİM OSB, Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yakacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle ve OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve SEİS desteği ile gerçekleştirildi.

Eğitimler OTÜSEM koordinasyonunda

Proje kapsamında; İş Analizi Teknikleri ve Raporlama, Endüstriyel Ürün Tasarımı, Girişimcilik, Dijital Medya Satış ve Pazarlama, Biyomedikal Teknolojilerde Yenilikçi Uygulamalar eğitimleri düzenlendi.

OTÜSEM tarafından koordine edilen, toplamda 72 saat süren ve 13 günde tamamlanan eğitimler, OSTİM Teknik Üniversitesi akademisyen ve öğretim görevlileri tarafından verildi.

İş Analizi Teknikleri ve Raporlama eğitimi Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Endüstriyel Ürün Tasarımı eğitimi Öğretim Görevlisi Berna Dalaman, Girişimcilik Eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Begüm Şahin ve Hukuk Müşaviri Hasan Ali Kulak, Dijital Medya Satış ve Pazarlama eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Doğuş Yüksel, Biyomedikal Teknolojilerde Yenilikçi Uygulamalar eğitimi Dr. Öğretim Üyesi Çiğdem serdengeçti, Öğretim Görevlisi Yaşar Barış Dolukan, Öğretim Görevlisi Mustafa Güneş ve Yurdum Hasgül tarafından verildi.

Uygulama laboratuvarı kurulacak

BİYEP kapsamında biyomedikal cihazlar ve biyosensörlere yönelik temel düzey Ar-Ge çalışmalarının ve deney uygulamalarının gerçekleştirileceği bir laboratuvarın, Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Laboratuvarda, mikrodenetleyici uygulamaları yapabilme teknik becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 3 seviyede (her biri 5’er günlük) teknik uygulamalı kurslar planlanıyor. Biyomedikal cihazlar odağında mikrodenetleyiciler ve gömülü sistem kursları, proje ortakları olmak üzere gönüllü katılımcı, sektör teknik çalışanları ve biyosensörlere ilgi duyan teknik okul mezun ve öğrencilerine verilmesi hedefleniyor.

BİYEP Hekathon düzenlenecek

Proje kapsamında bir diğer önemli etkinlik, öğretmen ve sektör teknik çalışanlarının ve sektör temsilcilerinin biyomedikal cihazlarda biyosensörleri içeren ürün geliştirmeye yönelik liderlik ve mentorluk becerilerini geliştirmeyi amaçlayan BİYEP Hekathon etkinliği. Teknik ve mesleki eğitimleri alan öğretmenler, öğrencilerle oluşturulacak takımlara ürün fikri geliştirmeye yönelik takım mentorluğu yapacak. Aynı etkinlikte sektör çalışanları ve temsilcilerinin de jüri üyeleri olarak fikirleri, üretilebilirlik vb. kategoriler açısından değerlendirmesi planlanıyor.

Biyomedikal cihazlar ve biyosensörlere yönelik mesleki eğitimlerde iş birliği ve network oluşturulması kapsamında kurum bilgilerinin ve staja yönelik taleplerin tek yönlü görülebileceği pasif bir sektör eğitimci iletişimi veri tabanı oluşturulacak. İş birliği çalışmasını güçlendirmek amacıyla firma üyeleri olan ortak ve iştirakçi kurumlarla işletmede beceri eğitimi için iş birliği protokolü oluşturulacak.

Kaynak:https://www.ostimgazetesi.com/gundem/biyomedikalde-yeni-ufuklar-ostimle-aciliyor-haberi-4817#prettyPhoto 

İlgili Görseller