Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) Eğitimi'ni Gerçekleştirdik!..

Ekleme Tarihi 8.01.2019

2020 yılında tamamen yürürlüğe girecek olan yeni Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Regülasyonu (MDR) sağlık sektöründe faaliyet gösteren tüm firmalarımızı yakından etkileyecek ve Mayıs 2020 yılına kadar sektörümüzün bu regülasyona uyum süreci daha da önemli hale gelecektir.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi ve Nefin Eğitim Danışmanlık işbirliği ile 05.01.2019 Cumartesi günü, Tıbbi Cihaz Düzenlemelerindeki değişiklikler konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş olup OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi üyeleri, toplantıya ücretsiz olarak iştirak etmişlerdir.

Toplantıda, Avrupa Birliği ve Türkiye'de tıbbi cihaz düzenlemelerindeki mevcut durum ile Avrupa Birliğinde yürürlüğe giren yeni tıbbi cihaz düzenlemeleri hakkında, Kamu Yönetimi Uzmanı Olgun ŞENER tarafından bilgilendirme yapılmıştır.

Tıbbi cihaz üreticilerimiz ile ithalatçı ve dağıtıcılarımızın yeni düzenlemelere zamanında uyum sağlayabilmelerine destek olmak amacıyla daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgilendirmeler küme üyesi firmalarımıza yapılmaya devam edecektir.

İlgili Görseller