Anadolu Kümeleri Birikimlerini Paylaşıyor…

Ekleme Tarihi 9.04.2013

3 haziran USİMP 2010 kongresinde Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) protokolünü imzalayan Anadolu kümeleri kurucu toplantısını OSTİM’de gerçekleştirdi.

3 haziran USİMP 2010 kongresinde Anadolu Kümeleri İşbirliği Platformu (AKİP) protokolünü imzalayan Anadolu kümeleri kurucu toplantısını OSTİM’de gerçekleştirdi. Küme temsilcileri kurucu toplantıda temel oluşum birimlerini, amaç ve hedeflerini, yönetim organlarını ve görev sürelerini belirlediler.

Toplantıya ev sahipliği yapan Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve kuruluş çalışmalarını yürüten Ostim Vakfı Genel Sekreteri Gülnaz Karaosmanoğlu, kümeleri temsilen: Ebiltem-Inoviz Sağlık Kümelenmesi Girişimi-Serdar Temel, Esbaş (Havacılık Ve Uzay Kümelenmesi.)-Ayhan İzmirli, Denizli Kümelenmelerini temsilen Pamukkale Üniv-Halil Kumsar, Denizli Tic. Borsası-İbrahim Tefenlili, Denizli Vali Yardımcısı-H.İbrahim Ertekin, Adıyaman Tekstil Kümelenmesi-İsmet Nedim Açıkgöz, Eskişehir Seramik Kümelenmesi-Evrim Erkılıç, Bodrum Yat Kümesi-Habibe Kayalı, Konya Otomotiv -Muhittin Koraş, URAK-Ayça Cangel, Ostim Savunma-Mithat Ertuğ- Barış Cihan Başer, Ostim İş Ve İnşaat Kümelenmesi- Ziya Burhanettin Güvenç- Levent Kandiller-Bülent Çil, Ostim Medikal Sanayi- Kayhan Kayan-Oğuz Ünal, Ostim Yenilenebilir Enerji Ve Çev.Tek.- Yıldırım Ataseven- Pınar Yalman katıldı.

AKİP organları İcra Kurulu, Yürütme Kurulu, Danışma Kurulundan oluşurken, başkan, başkan yardımcıları ve eş sekreterlik oluşturuldu. Buna göre birinci dönem platform başkanlığına Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Başkan Yardımcılıklarına Muhittin Koraş (Konya), İbrahim Tefenli (Denizli) seçildiler. Eş Sekreterliklere İse Levent Kandiller ile Evrim Erkılıç getirildi.
AKİP temel amaç olarak; Türkiyede kurulmuş ya da kuralacak tüm kümeler arası işbirliğini bilgi ve deneyim paylaşımı ile kümelenme kavramını ulusal boyutta yerel kalkınma modeli olarak duyurmak, merkezi ve yerel otaritelerle, üniversitelerle ilişki geliştirmek, yeni kümelenmeleri teşvik etmek şeklinde belirledi. AKİP ayrıca kümelerin yararlanacakları ortak projeler, iş otaklıkları ve organizaszyonlar oluşturacak, AKİP’in varlığını uluslararası platformlara taşıyacak.

Platform organizasyonu AKİP Konseyi, doğal paydaşlar, kurucu yönetim kurulu, icra kurulu, danışma kurulu, çalışma takımları ve küme liderleri gibi komiteler ve profesyonellerden oluşacak.