12. Kalkınma Planı Hazırlıkları'na Katılım Sağladık

Ekleme Tarihi 26.01.2023

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen On İkinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu çerçevede oluşturulan özel ihtisas komisyonlarına kamu, özel sektör, STK ve akademiden alanında uzman katılımcılar katkı sağlamaktadır. 

12. Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde düzenlenen Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde mevcut durum ile sorun ve gelişme alanları belirlenerek söz konusu sektörlerde yüksek katma değerli üretim ve ihracat kabiliyetini artıracak, küresel pazardaki rekabet gücümüzün artırılmasına katkı sağlayacak politika önerileri geliştirilecektir.

Sağlık Endüstrilerinde Dönüşüm Özel İhtisas Komisyonu toplantılarına Kümelenmemiz adına Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Dağçınar katkı sağlamaktadır. 

İlgili Görseller