Medikal Sanayi Kümelenmesi Ara Eleman Yetiştirme Projesi

Kuruluş hedefi doğrultusunda ve kuruluş aşamasında düzenlenen üreticilere yönelik saha çalışmalarında tespit edilen kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır.

Kuruluş hedefi doğrultusunda ve kuruluş aşamasında düzenlenen üreticilere yönelik saha çalışmalarında tespit edilen kalifiye ara eleman ihtiyacının giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Bu meyanda “Medikal Sanayi Kümelenmesi, Medikal Ara Eleman Yetiştirme Projesi” hayata geçirilmiştir. Projeye OSTİM Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, İŞKUR ve Fatih Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu önemli katkılar sağlamıştır. Proje bitiminde yetiştirilmiş olan 25 ara eleman ihtiyaç duyan yerli üreticiler tarafından istihdam edilmiştir.